Fiiliskuva
 

Arkisto

Yeesinä jo vuodesta 2011

Tutustu Yeesin toimintaan perustamisvuodesta 2011 alkaen vuosikertomusten avulla. Vuosikertomukset voit ladata pdf tiedostona.

2011

Yeesin perustettiin perustettiin virallisesti 31.3.2011, Patentti- ja rekisterihallituksen sähköinen perustamisilmoitus tehtiin 6.4.2011, virallinen rekisteröityminen tapahtui 10.6.2011 ja Yeesin virallinen lanseeraus tapahtui Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2011.

Vuosikertomus 2011 (pdf)

2012

Yeesin toinen toimintavuosi, vaikkakin ensimmäinen kokonainen sellainen, oli erittäin aktiivinen siihen nähden, että yhdistys toimi vapaaehtoisvoimin. Vuoden aikana teimme ensimmäisen rahoitushakemuksemme ja olimme suunnattoman ylpeitä, että meille myönnettiin projektiavustus näin pian toiminnan alettua.

Vuosikertomus 2012 (pdf)

2013

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema innovatiivinen kehittämisprojekti LUMIKA alkoi 5.8.2013. LUMIKA – projektin päätavoitteet olivat: tavoittaa ja aktivoida nuoria vapaaehtoistoiminnan pariin, lisätä nuorten osallisuutta toiminnan avulla, tarjota toimintamahdollisuuksia aktiivisille nuorille ja vieraskielisille nuorile sekä jakaa nuorille tietoa mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Vuoden 2013 toiminnasta raportointia kokeiltiin sosiaalisen tilinpidon menetelmällä.

Sosiaalinen tilinpito (pdf)

2014

Vuoden 2014 toimintakertomuksessa silloinen Master of Big Picture Emmi pohtii sitoutumista järjestötoimintaan:

“Eri yhteyksissä kuulee jatkuvasti puhetta juuri siitä miten kansalaistoiminta on murroksessa, nuoria on vaikea saada mukaan toimintaan, sitoutuneita toimijoita on vaikea löytää ja niin edelleen. Tästä on ollut puhetta jo siitä asti kun yhdistyksemme perustettiin vastaamaan juuri nimenomaan näihin kyseisiin ongelmiin. Suoraan sanottuna puhe alkaa jo kyllästyttämään. Olisiko puheen sijasta vihdoin aika tehdä asialle jotain?

Me olemme määritelleet ”aktiivisen ja sitoutuneen toimijan” uudelleen. Mitä sitoutuminen oikein on? Vuodesta toiseen uurastamista saman vapaaehtoisduunin parissa? Vai sitä, että jo sosiaalisen median kanaviemme seuraaminen on jonkin asteista sitoutumista? Mitä aktiivisuus on? Sitä, että tekee saman vapaaehtoisduunin kerran viikossa samassa paikassa samaan aikaan? Vai sitä, että saa tehdä juuri sen verran kuin haluaa, silloin kun haluaa, siellä missä haluaa? Ja silti yhdistys toimii ja toiminta on kestävää. Ja nuoret ovat itse asiassa jopa sitoutuneempia näin.

Me olemme löytäneet oman tapamme toimia. Olemme hyvä esimerkki siitä minkälaiseksi järjestö ja sen toimintamuodot tulee rakentaa, jotta se houkuttelee nuoria mukaan.

Vuosikertomus 2014 (pdf)

2015

Vuoden 2015 lopussa Yeesin perustaneet Emmi ja Pilvi kirjoittivat:

Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Muutos on mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla. Se työ, mitä me tulimme Yeesiin tekemään, on nyt meidän osaltamme tehty. Olemme valinneet työllemme parhaat mahdolliset jatkajat: Oonan ja Heikin.

Vuosikertomus 2015 (pdf)

2016

Vuoden 2016 keskeisenä teemana oli päättää kolmivuotinen Luovasti mielenterveyden kanssa (LuMiKa)-kehittämishanke.  Vuoden lopussa RAY antoi päätösehdotuksen, jossa Yeesille ehdotettiin LuMiKa-hankkeessa kehitetylle toiminnalle kohdennettua toiminta-avustusta.

Vuosikertomus 2016 (pdf)

2017

Vuotta 2017 voisi kuvailla kasvun vuodeksi: palkkasimme kaksi uutta työntekijää,  Yeesin budjetti kasvoi edellisvuosista, uusia vapaaehtoisia ja jäseniä eli yeesiläisiä liittyi joukkoomme runsain määrin. Vuosikertomuksessa hallituksen silloinen puheenjohtaja Pinja Perttunen kirjoittaa, että Yeesi on vakiinnuttanut asemansa järjestökentällä ja toiminnalle on tarvetta myös tulevaisuudessa.

Vuosikertomus 2017 (pdf)

2018

Vuonna 2018 olimme Yeesissä monella tapaa uuden edessä, koska saimme monia uusia rahoituksia vuoden 2017 lopulla. Tämä tarkoitti toiminnan ja henkilöstömäärän kasvua, mutta myös muutosta toimintatapoihin. Samaan aikaan tahdoimme pitää kiinni vanhasta ja toimivasta, mutta kehittää jotakin uutta.

Vuosikertomus 2018 (pdf)

2019

Vuosi 2019 oli Yeesissä täynnä suuria muutoksia. Huomattavin muutos tapahtui henkilökunnassa, kun uusia työntekijöitä aloitti pitkin vuotta ja vanhoja siirtyi uusiin haasteisiin. Muutos sisältää aina sekä mahdollisuuden että riskin, mutta lyhyenkin matkan päästä näytti siltä, että vuosi 2019 ei ollut yhdistykselle mitään selviämistaistelua, vaan kukoistusta vähintään samassa määrin, kuin aiempinakin vuosina.

Vuosikertomus 2019 (pdf)

2020

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti suuresti Yeesin toimintaan ja hankkeiden ja toiminnan suunnitelmat menivät aivan uusiksi. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta Yeesi oli vuonna 2020 yhtä kehittymisorientoitunut kuin edeltävinävuosina ja otimme harppauksia eteenpäin vaikka maailma yritti pysäyttää meitä.

2020 vuosikertomus (Issuu)