Verkkotyö


Mikä?

Verkkotyön hanke on kolmivuotinen STEA rahoitteinen kehittämishanke, jossa edistetään haavoittuvassa asemassa olevien nuorten mielenterveyttä kasvattamalla nuorten mielenterveystaitoja verkkotyön avulla, hyödyntäen eri verkkoalustoja ja sosiaalista mediaa.


Miksi?

Verkkotyön hankkeen avulla lisätään nuorten osallisuutta mielenterveyden edistämistyössä. Hankkeen tavoitteena on lisätä positiivista mielenterveyttä ja vähentää yksinäisyyttä. 

Hanke edustaa saavutettavampaa toimintamuotoa esim. eri paikkakunnilla asuville nuorille, vammaisille nuorille jne. kokoontua yhteen verkossa ja löytää yhteisöllisyyttä. Verkkotyöllä tavoitetaan myös nuoret, jotka eivät esim. mielenterveyden haasteiden vuoksi voi osallistua livenä tapahtumaan toimintaan. Verkkotyöllä tavoitetaan nuoria valtakunnallisesti ja ympäri maapalloa. 

Miten?

Mitä vapaaehtoisena voi tehdä verkkotyön hankkeessa?

Tule mukaan Yeesin Discordiin!

Ilmoittautumalla nettisivujemme kautta Yeesin vapaaehtoiseksi, olet tervetullut myös chattailemaan Yeesin Discordiin!

Yeesin Discord serverillä on tarkoitus rakentaa yhä yhteisöllisempää ja tavoittavampaa toimintaa nuorten välillä. Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena yhdellä teolla tai pidempiaikaisesti sitoutuen. Yeesin Discordissa on eri ”kannuja” eli kanavia, joilla voi vapaasti jutella muiden yeesiläisten kanssa mm. taidekanava, kehukanava, eläinkanava sekä vapaamuotoinen höpöttelykanava!

Kuukausittain Discord serverillä tapahtuu myös Yeesi-chat, johon kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan! Yeesi- chatin aiheet ovat vaihtelevat laidasta laitaan ja yeesiläisten toiveiden mukaan! Menneitä aiheita ovat olleet mm. opiskelumotivaatio, itsenäistyminen, tunnetaidot ja tasa-arvo. Yhteistä niille kuitenkin on se, että ne liittyvät tavalla tai toisella mielenterveyden edistämiseen. 

Kuten kaikessa Yeesin toiminnassa, myös verkkotyössä noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. 

Yeesi goes Sekasin!

Tiesitkö, että Sekasin-chatissa toimii yksilöchatin lisäksi myös ryhmächat?

Ryhmächatin tutummin ”ryhmis” on Yeesin ja Mieli ry:n yhteisprojekti, joka aloitti toimintansa heinäkuussa 2019. Tarkoituksena on tehdä yksilöchattiin jonottamisesta vähemmän pitkästyttävää, tarjota vertaisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Yeesin toiminnan mukaisesti ryhmis edistää jonottajien mielenterveyttä ja opettaa kohtaamaan erilaisia ihmisiä sekä kartoittamaan mielenterveystaitoja. 

Ryhmikseen mahtuu kerrallaan max. 12 osallistujaa. Ryhmis toimii Ninchat-alustalla, joka on julkinen. Ryhmikseen tullaan kuitenkin omalla nimimerkillä ja sekasin.fi-sivuston kautta. Jonoon liittyessään sivusto ohjaa katsomaan onko ryhmis auki. Tällä hetkellä ryhmächatin aukioloajat ovat: ma klo 18–20 (Sekasinin oma vuoro), ti- to klo 18-20  Yeesin vuoro. 

Ryhmächatissa on aina paikalla Yeesin työntekijä, joka moderoi jokaisen chattiin tulevan viestin, ennen läpipääsyä ja pitää näin ryhmiksen turvallisempana tilana kaikille osallistua yhteiseen keskusteluun. 

 Muutaman kerran kuussa ryhmiksessä on myös teema-ryhmiksiä, eli koko ryhmiskerta jutellaan jostakin tietystä teemasta, mitä on toivottu. Esim. kielten opiskelusta, kehopositiivisuudesta, ulkonäköpaineista tai omista rajoista. Teemaryhmiksiä tehdään mielellään myös yhteistyötahojen kanssa, joten ota yhteyttä Yeesin Juliannaan, jos haluat jakaa asiantuntijuuttasi ryhmisnuorille ja kuulla heidän ajatuksiaan!

 

Kiinnostaako vapaaehtoisuus Sekasin-ryhmächatissa?

"Ryhmiksessä parasta on yhteisöllisyys muiden päivystäjien ja nuorten kanssa ja fiilis silloin,kun nuoret tsemppaavat ja auttavat toinen toisiaan"- ryhmisvapari

Ryhmis ei pyörisi ilman ihania ryhmisvapaaehtoisia! Yeesin päivystysvuoroilla on mukana aina 1-3 vapaaehtoista, jotka toimivat keskustelunherättelijöinä sekä kanssakulkijoina. Moderointivastuu on aina työntekijällä, joten siitä vapaaehtoisten ei tarvitse huolehtia. 

Ryhmiksessä on aina tapana tervehtiä jokaista sisääntulijaa, ja moikataan lähtijät mikäli ehditään. Ryhmiksessä on tärkeää pyrkiä pitämään keskustelu yleistasoisena, eikä mennä liikaa yksityiskohtiin esim. omasta tilanteesta, itsetuhoisuudesta jne. Julkisen alustan takia, ryhmiksessä ei ole sallittua jakaa omia tunnistetietoja esim. somessa käytettäviä nimimerkkejä. 

Omat kokemukset voi mainita ohimennen tarvittaessa, pääpaino kuitenkin nuorten esille tuomissa asioissa. 

Ryhmisvapaaehtoisuus on vaativaa ja se edellyttää mm. aiheiden käsittelyä, empatian sanoittamiskykyä kirjallisesti, taitoa vetää omia rajoja sekä paineensietokykyä, koska tahti on toisinaan hyvinkin kova! On lupa tehdä omalla tavalla ja tärkeintä on nuorten kohtaaminen!

Edellä mainituitten syitten takia ikäraja ryhmisvapaaehtoiseksi on K20. Vapaaehtoiset saavat koulutuksen tehtävään. Tarjolla on myös purkumahdollisuus jokaisen ryhmiskerran jälkeen työntekijän kanssa, sekä mahdollisuuksien mukaan lisäkoulutuksia. Ryhmisvapaaehtoisuudesta on mahdollisuus saada opintopisteitä, niin sovittaessa. 

Tervetuloa mukaan, just sua tarvitaan tässä tärkeässä vapaaehtoistehtävässä<3
 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Blogi

Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Aloitin Yeesillä oppilaitosyhteistyön asiantuntijana. Työpöydältä löytyy oppilaitosvierailut ja niiden koordinointi, Yeesaamot, sekä yleisesti oppimisen ja mielenterveyden teemat.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x