Fiiliskuva
 

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen (2019-2022) tuotokset

Mentoritoiminta

Mentoritoiminta oli yksi hankkeessa kehitetyistä toimintamuodoista. Mentoritoiminta juurtui osaksi Yeesin perustoimintaa hankkeen päätyttyä. Mentoritoiminnassa toisen asteen opiskelija saa itselleen mentorin, jolta hän saa tukea opinnoissa jaksamiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mentorin kanssa voi pohtia myös omia tulevaisuudensuunnitelmia sekä muita arjessa ja elämässä mietityttäviä asioita. Mentoritoimintaa on sekä kasvokkaista että mobiilimentorointia (Moment-toiminta).

Mitä kuuluu? -materiaalit

Jaksaa, jaksaa? -hankkeessa on kehitetty Mitä kuuluu? -materiaalikokonaisuus, joka käsittelee teemoja:

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot

  • 
Uupumus ja jaksaminen

  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys

  • 
Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Materiaali on suunniteltu hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa.

Kuormitusmittari

Kuormitusmittari on verkkopohjainen itsearvioinnin väline, joka auttaa tunnistamaan toisen asteen opiskeluun liittyviä voimavaroja ja antaa sinulle palautteen sekä vinkkejä vastaustesi perusteella.

 kuormitusmittari.fi

Jaksaa, jaksaa? -koulutus henkilökunnalle

Jaksaa, jaksaa? -koulutus on oppilaitosten henkilöstölle suunnattu tehokas 2-3 tunnin perehdytys opiskelu-uupumukseen ilmiönä, sen teoreettiseen taustaan sekä keinoihin, joilla uupumusta voidaan ehkäistä. Ehkäisemisen keinoista korostuvat opiskeluinnon vahvistaminen ja varhainen puuttuminen uupumuksen oireisiin. Koulutuksessa tarkastellaan myös jaksamista laajempana psykologisena kokonaisuutena. Jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä perehdytään tunnetaitoihin, fyysisen perushuollon ja kokonaiskuormituksen käsitteisiin, ajankäytön hahmottamiseen sekä itsemyötätuntoon.

Koulutuksen osallistuja oppii opiskelu-uupumuksesta ilmiönä ja osaa paremmin tunnistaa siihen liittyvää oireilua opiskelijoissa. Lisäksi osallistuja oppii hahmottaa jaksamiseen liittyviä moninaisia tekijöitä ja peilaamaan näitä sekä opiskelijan että omaan jaksamiseensa.

Koulutus juurtui osaksi Nyyti ry:n perustoimintaa. Lue lisää Nyytin sivuilta tai ota yhteyttä asiantuntija Eeva Kolttolaan, eeva.kolttola@nyyti.fi.

Sinun jaksamisellasi on väliä -kampanja

Sinun jaksamisellasi on väliä -kampanjassa jaettiin kokemuksia ja tietoa opiskelu-uupumuksesta sekä jaksamisen tukemisesta. Kampanja toteutettiin sosiaalisessa mediassa 1.-12.3.2021. Kampanjan löydät Instagramista @toisenasteenuupumus ja tunnisteella #toisenasteenuupumus.

Kiitokset

Suuri kiitos hankkeen työntekijöille Ville Särkelälle, Oona Hänniselle ja Eeva Kolttolalle sekä kaikille yhteistyökumppaneille!