Fiiliskuva
 

Kuormitusmittari

Kuormitusmittari on verkkopohjainen itsearvioinnin väline, joka auttaa tunnistamaan toisen asteen opiskeluun liittyviä voimavaroja ja antaa sinulle palautteen sekä vinkkejä vastaustesi perusteella.

Jaksaminen on kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon vaikuttavat esimerkiksi motivaatio, sosiaaliset suhteet, ympäristö, opiskelutaidot sekä avun ja tuen saaminen.

Mittarissa jaksamista tarkastellaan seitsemän tutkimuksissa tunnistetun tekijän kautta (Salmela-Aro, 2018):

  • Opiskeluinto
  • Yhteisöllisyys
  • Uupumusasteinen väsymys
  • Kyynisyys
  • Riittämättömyys
  • Keskittymisvaikeudet
  • Tunteiden hallinnan vaikeudet

Kuormitusmittaria ei ole tarkoitettu kliiniseen käyttöön tai sairauksien diagnosointiin vaan se mittaa itse koettua ja arvioitua jaksamista toisen asteen opinnoissa. Mittari ei kerää tietoa käyttäjistä.

Mittarin ovat tuottaneet professori Katariina Salmela-Aro ja väitöstutkija Kati Puukko.

Salmela-Aro, K. & Puukko, K. (2021). Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille. Nuorten mielenterveysseura Yeesi ja Nyyti ry:n Jaksaa, Jaksaa? -hanke.

kuormitusmittari.fi

Kuormitusmittari oppilaitoksen tai järjestön sivuille?

Kuormitusmittari on mahdollista upottaa voittoa tavoittelemattoman järjestön tai oppilaitoksen verkkosivuille, jolloin se helposti opiskelijoiden saatavilla!

Mittarin upotuskoodin saa täyttämällä ehdot ja tekemällä sopimuksen käyttöoikeudesta Yeesin kanssa.

Lisätietoa

Kuormitusmittariin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Kalle Laanterään (kalle@yeesi.fi).