Fiiliskuva
 

Ajankohtaista

Nuorten mielenterveys ei lakkoile - nyt tarvitaan Yeesiä

Nuorten mielenterveys ei lakkoile - nyt tarvitaan Yeesiä

02.02.2024

Nuorten mielenterveysseura Yeesin hallituksen kannanotto nuorten mielenterveyden näkökulmasta: liian nopeissa päätöksissä unohtuu, että nuoret ovat tulevaisuuden investointi.

Meneillään olevat työtaistelut, erityisesti käynnissä olevat laajat lakot, repivät kansalaisia kahteen leiriin. Työmarkkinaosapuolet ovat erimielisiä siitä, ovatko hallituksen suunnittelemat uudistukset välttämättömiä Suomelle, ja tästä syystä neuvotteluihin on lähdetty tulehtuneessa ilmapiirissä. 

Nykyinen poliittinen kenttä ja arjen ilmapiiri ovat tulehtuneet työmarkkinakiistan yltyessä sekä hallituksen pelkoa aiheuttavat suunnitelmat säästötoimenpiteistä. Säästötoimenpiteet ovat kohdistumassa erityisesti nuorten ja työssäkäyvien nuorten aikuisten toimeentuloon sekä elinehtoihin. Hallitus, onko tämä tosiaan huonoista kohteista se vähiten huono leikkauskohde?

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on koko Suomessa huolta aiheuttava asia. Kyseessä on tietysti monimutkainen ilmiö, jonka ratkaiseminen vaatii monialaisia, läpileikkaavia toimia. “Selvää on, että tämän kehityssuunnan kääntäminen vaatii investointeja, ei leikkauksia”, toteaa Nuorten mielenterveysseura Yeesin puheenjohtaja Jenna Wahlstén. “Alkuun tämä investointi voi tuntua suurelta, mutta tuottaa tuloksia pitkällä aikatähtäimellä”.

Arjessa leikkaukset tulevat heikentämään nuorten ihmisten elinehtoja ja lisäämään juuri niiden nuorten kuormitusta, joiden tilanne on jo ennestään haastava ja resilienssi koetuksella. Leikkauksia tasapainottamaan eivät riitä pienet, hankemaiset parannukset nuorten palveluihin tai etuuksiin, vaan meidän täytyy tarkastella kokonaisuutta. Toimivien palvelujen lisäksi tarvitsemme avointa keskustelua mielenterveyshaasteiden juurisyistä ja vahvaa panostusta ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointia vahvistavaan työhön.

Yeesin toimenpiteet nuorten tulevaisuuden työelämään:

1) Hallituksen tehdessä suunniteltuja säästötoimenpiteitä on tärkeä turvata matalan kynnysten palveluja. Nostamme tähän esimerkkinä Ohjaamo-toiminnan, jonka tarkoituksena on edistää nuorten pääsyä työelämään yksilöidyn tuen turvin.

2) Hallituskaudella tulee toteuttaa hallitusohjelmassa luvattu laaja toimenpideohjelma mielenterveyden edistämiseksi ja hyvinvointivajeen paikkaamiseksi. Puoluerajat ylittävän työryhmän laatimiin tavoitteisiin sitoutuvat hallituspohjasta riippumatta kaikki tulevat hallitukset. Toimenpideohjelman laatimiseen tulee kutsua mukaan nuoria, asiantuntijoita ja päättäjiä puoluerajat ylittäen. Tavoitteiden työstössä ja seurannassa otetaan huomioon nuorisojärjestöjen moninainen osaaminen.

3) Hattu kouraan ja neuvottelemaan. Tulehtuneessa työtaistelutilanteessa molempien osapuolien tulee heiluttaa valkoista lippua. Työtaistelutoimien viesti tulee ottaa vakavasti. Hallituksen ja työmarkkinaosapuolten on sitouduttava neuvottelemaan oikeudenmukainen ratkaisu. Ei liian nopeita päätöksiä, kun neuvotellaan pitkän tähtäimen vaikutuksista. Valmiutta kompromisseihin, paineensietokykyä ja malttia tarvitsevat kaikki osapuolet.


Yhteystiedot:
Jenna Wahlstén
puheenjohtaja - Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
+358 44 988 8282
puheenjohtaja@yeesi.fi