Fiiliskuva
 

Ajankohtaista

Mielenterveys on ihmisoikeus – Gaza ei ole poikkeus

Mielenterveys on ihmisoikeus – Gaza ei ole poikkeus

17.11.2023

Gazassa käynnissä oleva äärimmäinen humanitaarinen kriisi vaarantaa väistämättä ihmisten mielenterveyden. Nuoruus ilman pelkoa on jokaisen oikeus.

Turvallisuudentunteen menetys, kotiin kohdistuva uhka, yhteisön kokema väkivalta ja välttämättömien perustarpeiden täyttymättömyys altistaa vakavalle traumatisoitumiselle. Lasten ja nuorten kohdalla se vaarantaa myös ikävaiheeseen kuuluvien kehitystehtävien toteutumisen.

Gazan alueen iskuissa on kuollut tähän mennessä yli 11 500 ihmistä, joista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Geneven sopimukset, jotka myös Suomi on ratifioinut, velvoittavat suojelemaan siviilejä, minkä lisäksi lapsille ja nuorille on taattava erityissuojelu. Ihmisoikeuksia ei voi laittaa tauolle, vaan ne kuuluvat kaikille, kaikkialla.

Me Nuorten mielenterveysseura Yeesissä vaadimme Suomen hallitusta ja maailman päättäjiä tekemään kaikkensa välittömän tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan, jotta humanitaarinen apu saataisiin alueelle ja jotta oikeudenmukainen ja kestävä rauhantyö on mahdollista aloittaa.

On tärkeää tukea Suomessa myös niitä nuoria, joita tilanne koskettaa suoraan esimerkiksi perhesiteen, etnisen taustan tai uskonnon vuoksi. Me emme voi hyväksyä islamofobiaa, antisemitismiä tai epäinhimillistävää puhetta yhdestäkään väestöryhmästä.

Tiedostamme, että vaikka katseet ovat kääntyneet nyt Gazaan, on aseellisia konflikteja ja humanitaarisia kriisejä myös muualla. Mielenterveys on perusoikeus, joka on taattava kaikille lapsille ja nuorille.

Rauha on mielenterveyden perusta. Jokainen päivä väkivaltaa ei vie vain henkiä, vaan rikkoo myös nuorten mieltä. Pirstaloituneen mielen palasia ei voi alkaa kasaamaan ennen oikeudenmukaista rauhaa.