Fiiliskuva
 

2017

Vastuu nuorten työhyvinvoinnista on koko kouluyhteisöllä

Turun Sanomat 

Lukuvuoden alkaessa nuorten mielen hyvinvointi on herättänyt paljon keskustelua. Psykologian lehtori Janne Viljamaa nostaa mielipidetekstissään Helsingin Sanomissa (4.8.) esille aikuisen tärkeän roolin nuoren kasvun ohjaajana.

Tekstissään Viljamaa kysyy: ”Nuori mieli on täynnä uskoa tulevaisuuteen, mutta miten usko saadaan ylläpidettyä?” Koen, että nuoren hyvinvoinnista välittäminen on avainasemassa, jotta voi uskoa parempaan huomiseen.

Jos mieli voi hyvin ja nuori kokee olevansa arvokas, usko huomiseen säilyy vaikeinakin aikoina.

Kouluyhteisön rooli mielenterveyden ylläpitäjänä on osallistaa ja kannustaa toimimaan vuorovaikutustaitojen kehittäjänä sekä ruokkia ilmapiiriä yksilöllisen ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kouluyhteisössä voi pienillä teoilla huolehtia toisen opiskelijan hyvinvoinnista. Jos mieli voi hyvin, on helpompi jaksaa uskoa parempaan huomiseen ja loistavaan tulevaisuuteen. Luottamus tulevaisuuteen on vahvasti kytköksissä siihen, ettei nuori syrjäydy.

THL:n teettämissä kouluterveyskyselyissä (2008–2015) työilmapiirin ja osallisuuden tuloksissa silmiinpistävää on opettajien kiinnostus opiskelijoiden kuulumisia kohtaan. Tilanne on parantunut, mutta se on mielestäni edelleen huolestuttava.

Yli 30 prosenttia nuorista kokee, ettei opettajia kiinnosta nuorten kuulumiset tai ainakaan kiinnostusta ei ole osoitettu nuorille.

Kouluhenkilökunnan vuorovaikutustaidot heijastuvat opiskelijoihin, ja esimerkillään aikuiset voivat kannustaa opiskelijoita pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Jokainen opiskelija kaipaa aitoa välittämistä. Miten nuoret voivat ”työpaikoillaan”? Miten he itse voivat parantaa työhyvinvointiaan ja -ilmapiiriä?

Rohkaisenkin jokaista, opettajaa ja opiskelijaa, kysymään vähintään kerran päivässä yhdeltä kollegalta tai opiskelijalta, että mitä toiselle kuuluu. Pysähdy kuuntelemaan, miten hän todella voi. Muistathan kysyä myös itseltäsi, mitä sinulle kuuluu.

Elmeri Lumme
Lukiolainen ja vapaaehtoinen
Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ry