2016

Mielenterveyttä edistetään arjen nuorisotyössä

Julkaistu Keskisuomalaisessa 10.10.2016

Nuorten pahoinvoinnista puhutaan paljon, mutta konkreettista toimintaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi harvemmin nostetaan esille. Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus jää usein piiloon ja nuorisotyön roolia mielenterveyden edistämisessä ei aina tunnisteta. Mielenterveyttä tulee ja voi kuitenkin edistää menestyksekkäästi arjen toiminnassa, kuten nuorisotyössä.

Tänään alkava nuorisotyön viikko muistuttaa siitä, että kaikilla nuorilla - ei vain hyvin toimeen tulevilla - on oltava mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Tänään vietetään myös Maailman mielenterveyspäivää (10.10.2016), joka kysyy tänä vuonna “mitä sinulle kuuluu?”.

Nuorisotyö nuorten omaehtoista toimintaa, joka on usein aikuisen ohjaamaa, vertaisten kanssa vietettyä turvallista ja mukavaa vapaa-aikaa. Se on ennaltaehkäisevää työtä, jolla on suuria vaikutuksia yksittäisen nuoren ja nuorten yhteisön hyvinvointiin.

Nuoren elämä on täynnä suuria muutoksia. Niiden käsittely vaatii mielenterveyden voimavaroja ja taitoja, joita voidaan kerryttää ja taitoja voidaan oppia nuorisotyössä. Nuorisotyö tarjoaa toimintaa, jota nuoret haluavat tehdä. Ohjattu vapaa-ajan toiminta kasvattaa nuorten omia voimavaroja tarjoamalla mielekästä tekemistä, onnistumisen kokemuksia ja yhteen kuuluvuuden tunnetta.

Vapaa-ajan ohjattu toiminta ja siinä kohtaamat aikuiset tarjoavat tukea nuorelle erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotyö tarjoaa perheestä ulkopuolisen aikuisen läsnäolon, joka tuo uskoa ja toivoa arjen turvaamisesta. Ongelmien kohtaaminen, pohtiminen ja toiminta yhdessä muiden kanssa suojaavat ja tukevat nuoren mielenterveyttä sekä luovat osallisuuden ja jatkuvuuden kokemuksia myös turvattomina aikoina.

Nuorten mielenterveyden voimavarat ovat erilaisia elämän lähtökohdista riippuen. Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille yhdenvertaisen alustan eri mielenterveystaitojen oppimiseen. Nuorisotyön mielenterveyttä edistävää roolia voidaan edelleen vahvistaa aktiivisilla teoilla ja suunnitelmallisuudella. Tutkitusti nuorten kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on kannattava sijoitus, johon kannattaa suunnata resursseja.

Heikki Luoto, projektipäällikkö, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Blogi

Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Aloitin Yeesillä oppilaitosyhteistyön asiantuntijana. Työpöydältä löytyy oppilaitosvierailut ja niiden koordinointi, Yeesaamot, sekä yleisesti oppimisen ja mielenterveyden teemat.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x