Fiiliskuva
 

Strategia

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n tulevaisuusohjelma 2019-2024

Nuoret edistävät mielenterveyttä yhdessä tekemällä.

Unelma

Vuonna 2035 jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Nuoret puhuvat avoimesti mielenterveydestä ja ovat aktiivisia mielenterveyden edistäjiä. Suomi on yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Olemme valtakunnallinen, helposti lähestyttävä ja kaikkien nuorten oma mielenterveysseura.

Tehtävä

Yeesi toimii nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa.

Arvot

Nuorilta nuorille

"Nuorilta nuorille" merkitsee meille nuorten osallisuuden lisäämistä omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Nuorilta nuorille on nuorten omaa toimintaa, vertaisuuden korostamista ja nuorten äänen esiin nostamista. Se on lupa kokeilla, pyytää apua ja oppia uutta turvallisessa ympäristössä. Se merkitsee meille nuorten näköistä lopputulosta.

Lempeys

"Lempeys" tarkoittaa meille inhimillisyyttä, yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisten kohtaamista yksilöinä. Se tarkoittaa empatiaa, virheiden hyväksymistä ja ihmisen näkemistä keskeneräisyyden takana. Lempeys on toisen ajatusten sekä arvojen kunnioitusta ja kuulemista. Se merkitsee, että olemme ihmisiä ihmisille. Lempeys on armollisuutta itseä ja toisia kohtaan.

Rohkeus

"Rohkeus" merkitsee meille omien unelmien tavoittelemista ja itsensä toteuttamista juuri haluamallaan tavalla. Rohkeus on meille uudesta innostumista, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta uusille seikkailuille. Rohkeus tarkoittaa meille pelkojen voittamista, uuden kokeilua ja tietoista mukavuusalueelta poistumista. Se on kehitysmyönteisyyttä ja eteenpäin katsomista.

Toivo

"Toivo" on kykyä nähdä mahdollisuuksia itsessä, ympäristössä ja toiminnassamme. Toivo on uskoa siihen, että on mahdollista löytää tie eteenpäin, vaikka asiat eivät näyttäisi aina hyvältä. Toivo on turvallisen ympäristön luomista ihmisille. Se merkitsee meille elämäniloa vaikeinakin päivinä. Toivo on pienten arkipäivän ilojen huomaamista ja hymyä sekä mahdollisuuksien tunnistamista ihmisissä.

Strategiset tavoitteet vuosille 2019-2024

Tavoite 1

Yeesi kannustaa mielenterveysaktivismiiin tarjoamalla monipuolisia osallistumismahdollisuuksia mielenterveyden edistämiseksi.

Kehittämislinjaukset:

  • Panostetaan moninaisuuden huomioimiseen Yeesin toiminnassa.
  • Kehitetään Yeesin toiminnasta entistä valtakunnallisempaa.

Tavoite 2

Yeesi tuo mielenterveyden näkyviin nuorten arjessa ja heidän omissa toimintaympäristössä kiinnostavalla tavalla yhdessä nuorten kanssa.

Kehittämislinjaukset:

  • Tuodaan enemmän esille nuorten omaa osaamista, osallisuutta ja asiantuntijuutta.
  • Kehitetään uutta toimintaa, joka vastaa ajankohtaisiin nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin ilmiöihin.

Tavoite 3

Yeesi on nuorten oma äänitorvi mielenterveyteen vaikuttamisessa.

Kehittämislinjaukset:

  • Lisätään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Yeesissä ja yhteiskunnassa.
  • Kehitetään nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa verkossa digitaalisten työkalujen avulla.

Tavoite 4

Yeesi on organisaationa hyvinvoiva, uudistuva ja vaikuttava.

Kehittämislinjaukset:

  • Vahvistetaan asiantuntijuuden ja tutkitun tiedon vaikutusta toiminnan kehittämisessä.
  • Panostetaan pitkän aikavälin taloussuunnitteluun ja varmistetaan taloudelliset toimintaedellytykset monipuolisilla rahoituskanavilla.

Tavoite 5

Kaikkea toimintaa määrittää työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen.

Kehittämislinjaukset:

  • Panostetaan henkilöstöjohtamiseen sekä toimintakulttuuriin, joka innostaa ja tukee työntekijöiden hyvinvointia.
  • Kehitetään toimintatapoja ja käytänteitä, jotka lisäävät vapaaehtoisten motivaatiota ja hyvinvointia.

Yeesin ydinviestit

Nuoret

Meillä jokaisella on mielenterveys, jota voi vahvistaa pienilläkin teoilla. Elämään kuuluu erilaisia vaiheita, joissa voimavaramme kuluvat ja kertyvät. Mielenterveystaidot auttavat löytämään elämään mielekkyyttä sekä selviytymään vaikeina aikoina. Yeesi tarjoaa tietoa ja vapaaehtoistoimintaa nuorilta nuorille sekä kasvotusten että verkossa!

Yeesiläiset (Vapaaehtoiset)

Yeesiläisenä olet osa innostavaa ja rentoa yhteisöä, jossa pääset oppimaan ja toimimaan positiivisen mielenterveyden puolesta omana itsenäsi. Olet meille tärkeä, ja sinulla on paljon annettavaa! Olet riittävä juuri sellaisena kuin olet. Yeesin vapaaehtoistoiminnassa saat ja jaat tietoa sekä taitoja mielenterveyden edistämisestä, sekä vaikutat nuorten mielenterveyden kehitykseen yhteiskunnassa.

Ammattilaiset

Nuorten parissa töitä tekevänä olet tärkeä nuorten mielenterveyden edistäjä - kohtaaja, kuuntelija ja kannustaja! Mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta kannattaa puhua nuorten kanssa. Osallisuuden kokemukset tukevat mielenterveyttä ja rakentavat hyvinvointia. Yeesi tarjoaa tietoa ja työkaluja mielenterveyden ja osallisuuden edistämistyön tueksi.

Yhteistyökumppanit

Yeesi on nuorisojärjestö, joka edistää nuorten mielenterveyttä nuorilta nuorille -periaatteella. Teemme tavoitteellista ja nuoria osallistavaa yhteistyötä nuorten mielenterveyden hyväksi.

Yhteiskunta

Nuoret tarvitsevat ja ansaitsevat hyvinvointia tukevan yhteiskunnan, jossa nuorten mielenterveyden edistämiseen panostetaan. Nuorten oma tieto ja toiminta mielenterveyden edistämisen saralla on arvokasta itsessään, ja sitä kannattaa hyödyntää päätöksenteon eri vaiheissa. Yeesi tarjoaa nuorten ääntä ja näkemystä mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.