Fiiliskuva
 

Tutustu Yeesiin!

Yeesi on vuonna 2011 perustettu, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura. Työmme perustuu ennaltaehkäisevään ja edistävään otteeseen. Teemme voimavaralähtöistä mielenterveystyötä ja haluamme edistää nuorten hyvinvointia positiivisella otteella.

  • Nuorilta nuorille
  • Matala kynnys ja joustavuus
  • Positiivisuus
  • Ajankohtaisuus
  • Kehitysmyönteisyys

Viestimme on, että mielenterveys on elämäntaitoa, resurssi ja voimavara. Kaikilla on mielenterveys ja se on osa kokonaisvaltaista terveyttä. Arjen valinnoilla on vaikutusta jokapäiväiseen jaksamiseen.

Mielenterveystaidot ovat työkaluja, joiden avulla jokainen voi kasvattaa omia voimavaroja. Eri elämäntilanteet käyttävät eri määrän voimavaroja, joten niiden kerryttäminen on tärkeää.

Asiat, joista saa iloa ja voimaa elämään, lisäävät hyvinvointia ja luottamusta omiin kykyihin. Onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa. Kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, ajatusten ja tunteiden jakaminen, luovuus ja itsensä toteuttaminen vaikuttavat päivittäiseen hyvään oloon.

On hyvä muistaa, että myös rentoutumiselle, laiskottelulle ja vain olemiselle tulee jäädä aikaa!

Toimintaperiaate

Yeesin toiminta

Yeesin toiminta perustuu positiivisen mielenterveyden edistämiseen, yhdessä tekemiseen ja nuorilta nuorille -periaatteeseen. Toimintaan kuuluu mielenterveyden edistämistä vapaaehtoistoiminnan sekä oppilaitos- ja järjestöyhteistyön kautta.

Yeesimäinen vapaaehtoistoiminta

Yeesimäinen vapaaehtoistoiminta tarjoaa kaikille 13–29 -vuotiaille nuorille keinoja ja mahdollisuuksia edistää omaa ja toisten mielenterveyttä. Yeesissä pääsee toteuttamaan itseään ja ideoitaan kannustavassa ilmapiirissä. Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on mielenterveyden vahvistuminen.

Oppilaitos- ja järjestöyhteistyö

Oppilaitos- ja järjestöyhteistyön tavoitteena on tuoda nuorten arkeen keinoja, joilla mielenterveydestä voi huolehtia. Yeesi-piste tarjoaa olohuoneen ja hyvinvointipisteen oppilaitoksen arkeen. Yeesi-opintojaksolla pääsee oppimaan, kuinka toisen mielenterveyttä voi edistää. Yeesi-promossa yeesiläiset tulevat kertomaan Yeesin toiminnasta lisää.

Unelma

Unelmamme on, että vuonna 2035 jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Nuoret puhuvat avoimesti mielenterveydestä ja ovat aktiivisia mielenterveyden edistäjiä. Suomi on yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Olemme valtakunnallinen, helposti lähestyttävä ja kaikkien nuorten oma mielenterveysseura.

Tehtävä

Yeesi toimii nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa.

Yeesin arvot

Nuorilta nuorille

Merkitsee meille nuorten osallisuuden lisäämistä omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Nuorilta nuorille on nuorten omaa toimintaa, vertaisuuden korostamista ja nuorten äänen esiin nostamista. Se on lupa kokeilla, pyytää apua ja oppia uutta turvallisessa ympäristössä. Se merkitsee meille nuorten näköistä lopputulosta.

Lempeys

Tarkoittaa meille inhimillisyyttä, yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisten kohtaamista yksilöinä. Se tarkoittaa empatiaa, virheiden hyväksymistä ja ihmisen näkemistä keskeneräisyyden takana. Lempeys on toisen ajatusten sekä arvojen kunnioitusta ja kuulemista. Se merkitsee, että olemme ihmisiä ihmisille. Lempeys on armollisuutta itseä ja toisia kohtaan.

Rohkeus

Merkitsee meille omien unelmien tavoittelemista ja itsensä toteuttamista juuri haluamallaan tavalla. Rohkeus on meille uudesta innostumista, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta uusille seikkailuille. Rohkeus tarkoittaa meille pelkojen voittamista, uuden kokeilua ja tietoista mukavuusalueelta poistumista. Se on kehitysmyönteisyyttä ja eteenpäin katsomista.

Toivo

On kykyä nähdä mahdollisuuksia itsessä, ympäristössä ja toiminnassamme.  Toivo on uskoa siihen, että on mahdollista löytää tie eteenpäin, vaikka asiat eivät näyttäisi aina hyvältä.  Toivo on turvallisen ympäristön luomista ihmisille. Se merkitsee meille elämäniloa vaikeinakin päivinä. Toivo on pienten arkipäivän ilojen huomaamista ja hymyä sekä mahdollisuuksien tunnistamista ihmisissä.