JAKSAA, JAKSAA? -HANKE

“Teidän hanke tuntuu olevan nyt ihan joka paikassa!” - kommentti Partiolaisten Talviseminaarissa

Jaksaa, jaksaa? on Yeesin ja Nyyti ry:n yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on vähentää opiskelu-uupumusta ja lisätä opiskeluintoa toisella asteella. Hanke käynnistyi maaliskuussa, kun työskentelyn aloittivat projektipäällikkö Ville Särkelä ja projektikoordinaattori Oona Hänninen. Hankkeen kolmas työntekijä, Eeva Kolttola, aloitti projektikoordinaattorina Nyytissä. Yeesillä ja Nyytillä ei ole aiemmin ollut yhteistä hanketta, joten kahden eri järjestön käytäntöjä on hankkeessa sovitettu yhteen ja luotu uusia käytäntöjä hanketiimin työskentelyn tueksi. Kevään aikana hanketiimi tapasi kaikki hankkeen yhteistyökumppanit ja sopi yhteistyön muodoista aiesopimusten pohjalta. Hankkeelle laadittiin maksu-, viestintä-, sekä arviointisuunnitelmat ja toimenpiteille suunniteltiin aikataulut.

Syksyllä käynnistettiin hankkeen mentoritoiminta, jossa toisen asteen opiskelija saa itselleen Yeesin vapaaehtoisena toimivan mentorin, jonka kanssa tavataan noin kerran kuukaudessa. Molemmissa pilottioppilaitoksissa on toteutettu jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä vierailuja ja lisäksi on käyty muissa oppilaitoksissa sekä tapahtumissa ohjaamassa työpajoja. Vierailut ja työpajat ovat tavoittaneet sekä opiskelijoita että nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Jaksaa, jaksaa -hankkeen vuosi numeroin

 • 2 pilottioppilaitosta 
 • 15 koulutettua mentoria
 • 2 mentorikoulutusta
 • 12 mentoriparia
 • noin 150 kohdattua toisen asteen opiskelijaa
 • noin 150 tavoitettua toisella asteella toimivaa ammattilaista

#yeesinvuosi2019

 VAHVISTAMO

"Teillä on aina niin hyvä meininki, te tuotte iloa ja väriä siihen harmaaseen arkeen toimistotalossa.” - Elina Pekkarinen, lapsiasiainvaltuutettu ja nuorisotutkija

Osaamiskeskus Vahvistamo on nuorisoalan osaamiskeskus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2020. Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Vahvistamo on kolmen järjestön yhteistyössä toteuttama osaamiskeskus: MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n.

Vahvistamossa vuosi 2019 oli toiminnantäyteinen ja Yeesissä vuoden teema oli emotionaalinen yksinäisyys, jonka tunnisteena toimi #yhteyttäkohti. Tavoitteena oli tuottaa uusi materiaali ja työväline nuorisotyöhön emotionaalisen yksinäisyyden käsittelyyn ja osallisuuden vahvistamiseen. Marraskuussa julkaistiin Yhteyttä kohti -yhteispeli, joka toimii keskustelun välineenä ja johdattaa pelaajat ratkomaan luomiensa hahmojen yksinäisyyttä aiheuttavia tilanteita erilaisin tavoin. Pelissä ei kilpailla toisia vastaan vaan kuljetaan yhteistä polkua yhteyttä kohti.

Vuodenvaihteessa 2018-2019 toteutettiin nuorille suunnattu kysely, jossa selvitettiin nuorten kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten mielenterveys- ja päihdeteemat ovat olleet esillä nuorisotyössä, ja mitä he aiheiden käsittelyltä toivoisivat. Vastauksia saatiin 368 ja vastaajia oli kaikista maakunnista. Tuloksia hyödynnettiin Vahvistamon koulutusten suunnittelussa ja sisällöissä sekä alueellisen verkostotyön tukena. Kyselyn tulokset julkaistiin viisiosaisena blogisarjana nuorisotyön viikolla lokakuussa. 

#yeesinvuosi2019

YEESI GOES SEKASIN

“Tää ryhmä-chat on tällä hetkellä ainut asia mikä saa mun ajatukset hetkeks muualle.” - nuori ryhmächatissa

Sekasin-chat on 12-29-vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Vuonna 2019 MIELI Suomen mielenterveys ry ja Yeesi perustivat yhdessä ryhmächatin, ”Sekasin-olkkarin”, Sekasin-yksilöchattiin jonottaville. Sen tarkoitus oli tehdä jonottamisesta mielekkäämpää ja mahdollistaa vertaistuki jonottavien nuorten kesken. 

Ryhmächat oli auki pahimpien jonotuspiikkien aikana, arki- iltaisin, 2-4 tuntia kerrallaan. Keskimääräinen jonotusaika Sekasin-chattiin oli 1h 11min, mutta ilta-aikaan jonotus saattoi venyä neljään tuntiin. Yeesin vuoroilla nuorten kanssa keskustelivat Yeesin vapaaehtoiset Yeesin työntekijän ohjauksessa. Ensimmäinen ryhmächat pidettiin 30.7.2019 ja vapaaehtoisia oli mukana ensimmäisen kerran 4.9.2019. Toiminnan käynnistämisvaiheessa Yeesin pitämistä chat vuoroista vastasi Enni Happonen ja myöhemmin Mariia Koistinen. Toiminnan ilmeisestä tarpeesta huolimatta, sen rahoitus on ollut koko toiminnan käynnissäolon ajan vähäistä ja toiminnan jatkuvuus uhattuna. 

Yeesin Sekasin toiminta numeroin

 • Tavoitettuja nuoria Yeesin vuorojen aikana (30.7.-31.12.): 1818
 • Chattiin jonottaneita (vuosi 2019): 115 052 
 • Yksilöchattiin päässeet (vuonna 2019): 20 695
 • Ryhmächat kertoja (Yeesi + Mieli 30.7.-31.12.): 67
 • Yeesiläisten vapaaehtoisteot chatissa: 48
 • Pidetyt koulutukset: 2 (verkkotyön koulutus ja Sekasin-koulutus)

#yeesinvuosi2019

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Uusi kasvo toimistolla: Aino aloitti verkkotyön koordinaattorina

Blogi

Uusi kasvo toimistolla: Aino aloitti verkkotyön koordinaattorina

Tässä tervehtii uusin toimiston yeesiläinen - Yeesi Aino.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter Instagram
x