YHDISTYS

"Yeesi on mielentila. Sydämeeni Yeesin teen." - Yeesin Erika

Yhdistys on sen jäsenten muodostama kokonaisuus, joille kuuluu myös ylin päätösvalta yhdistyksessä. Toimikauden 2019 lopussa yhdistyksessä oli: 131 jäsentä, joista uusia 31, kolme kunniajäsentä, 17 yksityistä kannattajajäsentä ja 4 yrityskannattajajäsentä.

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Vuosikokous järjestettiin 16.4.2019 Sylva ry:n tiloissa. Sääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi, kokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt sekä strategia vuosille 2019-2024. Uusien sääntöjen hyväksyminen tarkoitti, että vuodesta 2019 alkaen järjestetään yhdistyksessä myös syyskokous. Syyskokouksessa 12.12. Allianssi-talossa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2020-2021.

Myös yhdistyksen toiminnan näkökulmasta vuosi 2019 oli siis suurten muutosten vuosi. Sen lisäksi, että vuosi oli ensimmäinen uuden strategian toteuttamisen vuosi, sääntöjen uudistamistyö huipentui kevätkokouksessa sääntöjen hyväksymiseen. Kumpaakin hallituksen kokoonpanoa työllisti erityisen paljon rekrytoinnit, kun yhdistyksen palkkalistoilla oli ennätysmäärä työntekijöitä ja kaikki pidempään mukana olleet työntekijät siirtyivät uusiin tehtäviin.

Hallitus 1.1.-16.4.2019

Varsinaiset jäsenet:

 • Senni Moilanen, läsnä 5/5
 • Riikka Jääskeläinen, läsnä 1/5
 • Inkeri Alatalo, läsnä 4/5
 • Emmi Benson, läsnä 4/5
 • Tommi Marjanen, läsnä 2/5
 • Joonas Pesonen, läsnä 3/5
 • Anna-Elina Rahikainen, läsnä 3/5
 • Jenna-Riina Wahlsten, läsnä 4/5

Varajäsenet:

 • Tiina Myllymäki, läsnä 4/5
 • Sami Räsänen, läsnä 4/5
 • Nea-Maria Törmänen, läsnä 3/5

Hallitus 17.4.-31.12.2019

  Varsinaiset jäsenet:

  • Senni Moilanen, läsnä 2/6
  • Inkeri Alatalo, läsnä 4/6
  • Tiitus Uusoksa, läsnä 6/6  
  • Rico Martikainen, läsnä 3/6 
  • Pauliina Turunen, läsnä 6/6 
  • Aino Jolkkonen, läsnä 3/6
  • Jenna-Riina Wahlsten, läsnä 5/6

  Varajäsenet:

  • Tiina Myllymäki, läsnä 3/6
  • Sami Räsänen, läsnä 4/6
  • Teresa Bäckström, läsnä 3/6 
  • Katariina Haapanen, läsnä 3/6

  #yeesinvuosi2019

  HENKILÖSTÖ

  "Sulla vaikuttaa kyllä olevan aikas hitsin timanttisia tyyppejä seuranasi duunissa, ja aikas hitsin timanttinen oot kyllä itsekin. Hyvä te!!" - palaute somesta

  Vuonna 2019 yhdistykseen palkattiin uusia henkilöitä enemmän kuin koskaan yhdistyksen historiassa. Heti vuoden alussa Vilma Mankosen opintovapaan sijaiseksi palkattiin Erika Karstinen ja Annika Kabatan seuraajaksi Noora Nurminen. Sekasin toimintaan palkattiin tammikuun lopusta määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen aiemmin yhdistyksessä harjoittelun tehnyt ja Annika Jouhkia sijaistanut Enni Happonen. Maaliskuun alussa uuteen Jaksaa, jaksaa? -hankkeeseen palkattiin hankepäälliköksi Ville Särkelä ja hankekoordinaattoriksi Oona Hänninen. Kevät oli yhdistyksessä poikkeuksellinen, kun silloinen toiminnanjohtaja Heikki oli poissa 1,5 kk. Vastuu toiminnanjohtajan tehtävistä oli jaettu kollektiivisesti työyhteisön kesken. Kesällä Erika Karstinen vakinaistettiin, kun Vilma Mankonen ilmoitti, ettei palaa opintovapaalta työhönsä. Elokuun alussa yhdistyksessä aloitti uutena toiminnanjohtajana Sonja Raunio ja täysin uudessa pestissä viestinnän ja vaikuttamisen koordinaattorina Ajak Majok. Marraskuussa Enni Happosen seuraajaksi Sekaisin toimintaan palkattiin kesällä työkokeilussa ollut Mariia Koistinen. Vahvistamo jäi ilman työntekijää, kun Emilia Nikkinen siirtyi uusiin haasteisiin marraskuussa.

  Työntekijät

  • Vilma Mankonen (31.7.2019 asti)
  • Heikki Luoto (31.7.2019 asti)
  • Emilia Nikkinen (28.11.2019 asti)
  • Noora Nurminen (7.1.2019 alkaen)
  • Erika Karstinen (2.1.2019 alkaen)
  • Enni Happonen (13.1.2019 asti ja 22.1.2019 alkaen, 18.10.2019 asti)
  • Ville Särkelä (4.3.2019 alkaen)
  • Oona Hänninen (4.3.2019 alkaen)
  • Sonja Raunio (5.8.2019 alkaen)
  • Ajak Majok (5.8.2019 alkaen)
  • Mariia Koistinen (1.11.2019 alkaen)

  Työkokeilija

  • Mariia Koistinen (3.6.-30.8.2019)

  Opinnäytetyöt

  • Julia Toivonoja ja Emmi Vauhkonen: SomeGame - Korttipeli itsetunnosta ja sosiaalisesta mediasta
  • Noora Parkkonen: Opas nuorten tunne- ja sosiaalisten taitojen tukemiseen sekä mielenterveyden edistämiseen

  #yeesinvuosi2019

   TALOUS

  “Vierailu oli mielestäni hyödyllinen ja tällaisia kannattaisi tehdä enemmän. Toivottavasti työnne jatkuu ja saatte enemmän resursseja työhönne!” -palaute kouluvierailulta

  Yhdistyksen perustamisesta lähtien, yhdistyksen rahoitus on ollut nousujohteista. Vuonna 2019 nousu oli erityisen jyrkkää, kun uudet hankkeet saivat rahoitusta, osa vanhoista lisärahoitusta ja edelliseltä vuodelta jäi siirtyvää avustusta. Uusien hankkeiden myötä talouden saralla tehtiin välttämätöntä kehittämistä, kuten tilikartan uudistamista. Tilitoimistona jatkoi Fincount Oy, joka huolehti yhdistyksen palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. 

  Suurin yksittäinen yhdistyksen toiminnan rahoittaja oli Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA. Yhdistyksen kohdennetun avustuksen rinnalle saatiin hankeavustus, jolla katettiin Jaksaa, jaksaa? -hankkeen kulut. Yeesin osuus vuonna 2018 perustetussa Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa osaamiskeskus Vahvistamossa kasvoi 0,5 henkilötyövuodesta yhteen. Toiminnan vakiintuminen näytti lupaavalta syksyyn asti, jolloin selvisi, että rahoitus mahdollisesti lakkaa. Yeesi goes Sekasin toimintaa rahoitettiin yksityisen säätiön rahoituksella, joka mahdollisti hankkeelle 0,5 henkilötyövuotta. Vuoden 2017 Punainen Sulka keräyksen varoja oli vielä käytettävissä jonkin verran ja niitä käytettiin nuorille suunnattuun harrastustoimintaan. Lisäksi Yeesiä tuettiin vuoden aikana muutamalla lahjoituksella. 

  Kokonaistuotot 2011-2019

  • 2011: 1851,86
  • 2012: 5932,81
  • 2013: 49950,58
  • 2014: 118517,64
  • 2015: 123520,98
  • 2016: 119093,38
  • 2017: 209265,50
  • 2018: 233964,43
  • 2019: 389380,59

  #yeesinvuosi2019

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
From me to you

Blogi

From me to you

Yeesi's summer intern Kamilla is sending you a message in a bottle.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter Instagram
x