Fiiliskuva
 

Blogi

Ylitse MentorApp tarjoaa nyt vertaistukea toisen asteen opiskelijoille opiskelu-uupumisen ehkäisemiseksi

Ylitse MentorApp tarjoaa nyt vertaistukea toisen asteen opiskelijoille opiskelu-uupumisen ehkäisemiseksi

04.12.2020

SOS-Lapsikylän Ylitse MentorAppin tarjoama vertaistuen verkosto laajenee entisestään, kun uusimpana yhteistyökumppanina mukaan on liittynyt Jaksaa, jaksaa? -hanke tarjoamalla vertaistukea toisen asteen opiskelijoille jaksamisen tueksi.

Kirjoitus on julkaistu alunperin SOS-Lapsikylän sivuilla.

Ylitse MentorApp on alusta saakka tarjonnut vertaistukea sijaishuollossa oleville ja sieltä itsenäistyville nuorille. Tänä vuonna mukaan on liittynyt mentoreita myös A-klinikkasäätiöstä, VOIKUKKIA-toiminnasta ja nyt viimeisimpänä Jaksaa, jaksaa? -hankkeesta. Näin Ylitse MentorApp tarjoaa entistä laajemmalla kirjolla vertaistukea myös vanhempiensa päihdeongelmista kärsineille nuorille ja aikuisille; vanhemmille, jotka ovat kokeneet lapsen sijoituksen tai huostaanoton; sekä toisella asteella opiskeleville nuorille opiskelu-uupumuksen ehkäisemiseksi.

Matalan kynnyksen vertaistukea valtakunnallisesti

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n ja opiskelijoiden hyvinvointia edistävän Nyyti ry:n yhteisen Jaksaa, jaksaa? -hankkeen (2019–2021) tarkoituksena on vähentää lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten uupumusta ja lisätä opiskeluintoa. Hankkeessa kehitetään keinoja, joiden avulla opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta voivat lisätä opiskeluintoa, tunnistaa opiskelu-uupumusta ja vähentää kuormitusta.

”Mentoritoiminnalla hankkeessamme pyritään tarjoamaan tukea toisen asteen opiskelijoille opiskelu-uupumisen ehkäisemiseksi. Opiskelijat saavat oman mentorin koko lukuvuodeksi. Kasvokkaiseen mentoritoimintaan on kuitenkin mahdollista ottaa mukaan vain rajattu määrä opiskelijoita ja mentoreita, ja toiminta tapahtuu pääkaupunkiseudulla. Halusimme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden osallistua matalan kynnyksen mentoritoimintaan myös valtakunnallisesti ja kertaluontoisesti. Yhteistyö Ylitse MentorAppin kanssa oli vastaus tähän”, kertoo jaksamiskoordinaattori Oona Hänninen Yeesi ry:stä.

”Kun tukea haetaan jo ennen kuin ongelmat tai haasteet ovat kasaantuneet tai pitkittyneet, voidaan ehkäistä vakavampia mielenterveyden ongelmia. Vertaistuki Ylitse MentorApp -sovelluksen kautta mahdollistaa myös keskustelun anonyymina, mikä voi madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä mentoriin”, Hänninen jatkaa.

Varhaisella tuella voidaan ehkäistä vakavampia mielenterveyden ongelmia

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n mentorit ovat 20–29-vuotiaita vapaaehtoisia.

”Mentorilta saa vertaistukea liittyen opintoihin, stressiin, ajanhallintaan, tulevaisuudensuunnitelmiin sekä muihin opiskelijan arjessa ja elämässä askarruttaviin asioihin. Toisen nuoren tai nuoren aikuisen kokemuksien kautta opiskelija saa itselleen uusia näkökulmia ja oppeja”, Oona Hänninen kuvaa.

”Mentoreita motivoi vertaistuen tarjoamisessa halu auttaa, tehdä merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa ja hyödyntää omia kokemuksiaan toisten nuorten tukemiseen. Monet mentorit ovat kertoneet kasvokkaisessa mentoritoiminnassa toimimisen kehittäneen vuorovaikutustaitoja ja tuoneen uusia näkökulmia. Toivomme näitä hyötyjä myös nyt mobiilimentorina aloitteleville vapaaehtoisille”, Hänninen kertoo.

Yeesi ry:n mentoreihin voi ottaa yhteyttä Ylitse MentorApp -sovelluksessa. He tarjoavat tukea liittyen toisen asteen opinnoissa askarruttaviin kysymyksiin ja oman jaksamisen tukemiseen. Lisäksi mentoreilla voi olla erityisosaamista eri osa-alueista omasta koulutus- ja kokemustaustastaan riippuen.

Ylitse MentorApp on helppo ja luotettava käyttää

Ylitse MentorApp on puhelimeen ladattava sovellus, jossa mentorointikeskustelut käydään nimettömästi chat-viesteillä. Palvelun käyttöönotto vaatii ainoastaan nimimerkin ja salasanan määrittämisen. Keskustelu on aina luottamuksellista ja mentoreihin ollaan yhteydessä anonyymisti nimimerkin avulla.

Tutustu mentoreiden profiileihin ja osaamisalueisiin ja valitse sinulle sopiva henkilö keskusteluihin!

Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai App Storesta.