Muudi

Mikä?

Muudi aloitti toimintansa keväällä 2022. Hankkeen on rahoittanut STEA ja sen tavoitteena on edistää rasismia kokevien POC-nuorten mielenterveyttä. 

Hanke toteutetaan meiltä meille -periaatteella, eli POC-nuorilta POC-nuorille. Lyhenne POC tulee termistä People of Color ja sillä viitataan tässä yhteydessä afrosuomalaisiin ja ruskeisiin ihmisiin. Muudin kohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita tietämään lisää rasismin mielenterveysvaikutuksista ja toivovat saavansa vertaistukea muilta nuorilta rasismikokemusten käsittelemisessä. 

Miksi?

Rasismikokemuksilla voi olla mittavia vaikutuksia mielenterveyteen. Vuosien varrella kasautuneet traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa merkittävästi psyykkiseen terveyteen ja jaksamiseen. Rasismin tiedetään aiheuttavan esimerkiksi masennusta ja ahdistuneisuutta, jopa ylisukupolvisesti. Rasismikokemusten aiheuttamia traumoja ja käytösmalleja voi olla hankala tunnistaa jopa itsessään, koska käyttäytyminen voi olla jo lapsena opittua. Kokemusten käsittely vertaistuen keinoin on yksi keino päästä purkamaan ahdistusta.  

Miten?

Kolmivuotisen ja valtakunnallisen Muudi-hankkeen aikana järjestetään POC-nuorten mielenterveyttä edistävää vertaistoimintaa, kasvotusten ja verkossa. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään rasismin mielenterveysvaikutuksiin liittyviä koulutuksia, työpajoja ja oppilaitosvierailuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muudin toimintamalleista kehitetään materiaalia oppilaitosten ja nuorten kanssa toimivien tahojen käyttöön. Hankkeen toiminta tulee näkyväksi sosiaalisen median kanavissa, joissa jaetaan aktiivisesti tietoa rasismin mielenterveysvaikutuksista, tarjotaan matalan kynnyksen keinoja mielenterveyden edistämiseksi ja julkaistaan blogikirjoituksia nuorilta ja ammattilaisilta. 

Nuoret toimivat aktiivisesti mukana hankkeen kehittämisessä koko sen toiminnan aikana.

Seuraa Muudin toimintaa Instagramissa @sun.muudi


Yhteystiedot

Vanessa Grant
Asiantuntija, Muudi
vanessa(a)yeesi.fi / 050 475 8323Muudi

What?

Project Muudi got things started in spring 2022. The project is funded by STEA and the aim is to promote the mental health of young People of Color experiencing racism.

The project is intended for People of Color between 13 to 29 years of age. By People of Color we refer to Afro-Finnish and brown youth. Muudi is for young people who are interested in learning more about the mental health effects of racism and hope to receive peer support from others experiencing racism.


Why?

Experiences of racism can have far-reaching effects on mental health. The traumatic experiences that pile up over the years can have a significant impact on one's mental health and resilience. Racism is known to cause depression, anxiety and even intergenerational trauma. The trauma caused by racism can be hard to identify and some patterns may have been learned in early childhood. One way of unloading the anxiety caused by racism is peer support.


How?

During the three-year and nationwide project Muudi will organize peer support groups both face-to-face and online. In addition we will be organizing lectures of the mental health effects of racism, workshops and school visits with the help of other actors operating with the youth. Muudi will also provide educational material of the project's activities to be used by schools and other professionals working with youth. Muudi will reach youth and professionals through its active social media platforms by providing information on the mental health effects of racism, low-threshold ways to promote mental health and blog posts from both youth and professionals. 

The youth will be actively involved in developing the project from start to finish.

Please follow us on Instagram @sun.muudi


Contact

Vanessa Grant
Expert, Muudi
vanessa(a)yeesi.fi / 050 475 8323

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Unelmoimalla edistät mielenterveyttäsi!

Blogi

Unelmoimalla edistät mielenterveyttäsi!

Kesäkuussa Yeesissä ollaan unelmoitu oikein urakalla! Unelmointi voi tukea arjessa selviytymistä, suunnata katsetta tulevaan ja auttaa asettamaan tavoitteita unelmiaan kohti. Yeesin Julianna keskusteli unelmoinnista, sen helppoudesta, vaikeudesta ja mahdollisuuksista yhdessä vapaaehtoisten kanssa Yeesi-chatissa kesäkuun alussa. Tässä blogipostauksessa pääsemme kurkkaamaan, mitä Yeesin vapaaehtoiset ajattelevat unelmoinnista!

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x