Muudi-hankkeen logo ja kolme animoitua POC-hahmoa.
 

Muudi

Mikä?

Muudi aloitti toimintansa keväällä 2022. Hankkeen on rahoittanut STEA ja sen tavoitteena on edistää rasismia kokevien nuorten mielenterveyttä. Hanke toteutetaan meiltä meille -periaatteella, eli nuorilta nuorille. Muudin kohderyhmää ovat 13-29-vuotiaat nuoret, jotka toivovat saavansa vertaistukea muilta nuorilta rasismikokemusten käsittelemisessä ja haluavat oppia lisää siitä, miten rasismi voi vaikuttaa mielenterveyteen. Hankkeen keskiössä ovat ne nuoret, jotka kokevat rasismia ihonvärinsä vuoksi. Toimintaamme osallistuu myös nuoria, joilla on kokemusta rasismista heidän kulttuurinsa, uskontonsa tai etnisen taustansa takia ja jotka kuuluvat taustojensa vuoksi Suomessa näkyvään vähemmistöön. 

Miksi?

Rasismikokemuksilla voi olla mittavia vaikutuksia mielenterveyteen. Vuosien varrella kasautuneet traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa merkittävästi psyykkiseen terveyteen ja jaksamiseen. Rasismin tiedetään aiheuttavan esimerkiksi masennusta ja ahdistuneisuutta, jopa ylisukupolvisesti. Rasismikokemusten aiheuttamia traumoja ja käytösmalleja voi olla hankala tunnistaa jopa itsessään, koska käyttäytyminen voi olla jo lapsena opittua. Kokemusten käsittely vertaistuen keinoin on yksi keino päästä purkamaan ahdistusta.  

Miten?

Kolmivuotisen ja valtakunnallisen Muudi-hankkeen aikana järjestetään rasismia kokevien nuorten mielenterveyttä edistävää vertaistoimintaa, kasvotusten ja verkossa. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään rasismin mielenterveysvaikutuksiin liittyviä koulutuksia, työpajoja ja oppilaitosvierailuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muudin toimintamalleista kehitetään materiaalia oppilaitosten ja nuorten kanssa toimivien tahojen käyttöön. Hankkeen toiminta tulee näkyväksi sosiaalisen median kanavissa, joissa jaetaan aktiivisesti tietoa rasismin mielenterveysvaikutuksista, tarjotaan matalan kynnyksen keinoja mielenterveyden edistämiseksi ja julkaistaan blogikirjoituksia nuorilta ja ammattilaisilta. 

Nuoret toimivat aktiivisesti mukana hankkeen kehittämisessä koko sen toiminnan aikana.

Seuraa Muudin toimintaa Instagramissa, TikTokissa ja Facebookissa!


Yhteystiedot

Vanessa Grant
Asiantuntija, Muudi
vanessa(a)yeesi.fi / 050 475 8323

Löydät meidät somesta nimellä @sun.muudiMuudi

What?

Project Muudi got things started in spring 2022. The project is funded by STEA and aims to promote the mental health of youth experiencing racism. The project is based on the "For Us, By Us" principle, i.e. from young people to young people. Muudi's target group are young people aged 13-29 who wish to receive peer support from other young people in dealing with experiences of racism and want to learn more about how racism can affect their mental health. The project focuses on youth who experience racism because of the colour of their skin. We also work with youth who experience racism because of their culture, religion or ethnic background and who belong to a visible minority in Finland because of their background.


Why?

Experiences of racism can have far-reaching effects on mental health. The traumatic experiences that pile up over the years can have a significant impact on one's mental health and resilience. Racism is known to cause depression, anxiety and even intergenerational trauma. The trauma caused by racism can be hard to identify and some patterns may have been learned in early childhood. One way of unloading the anxiety caused by racism is peer support.


How?

During the three-year and nationwide project Muudi will organize peer support groups both face-to-face and online. In addition we will be organizing lectures of the mental health effects of racism, workshops and school visits with the help of other actors operating with the youth. Muudi will also provide educational material of the project's activities to be used by schools and other professionals working with youth. Muudi will reach youth and professionals through its active social media platforms by providing information on the mental health effects of racism, low-threshold ways to promote mental health and blog posts from both youth and professionals. 

The youth will be actively involved in developing the project from start to finish.

Please follow us on Instagram, TikTok and Facebook!


Contact

Vanessa Grant
Expert, Muudi
vanessa(a)yeesi.fi / 050 475 8323

Find us on social media: @sun.muudi

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Yeesin oppilaitosvierailijan kevätkausi

Blogi

Yeesin oppilaitosvierailijan kevätkausi

Oppilaitosten jäädessä ansaitulle kesälomalle jäävät myös Yeesin oppilaitosvierailut kesätauolle. Mikäs sen parempi aika ottaa pieni katsaus menneeseen kevääseen ja reflektoida tehtyjä vierailuja ja saatuja kokemuksia. Oppilaitosvierailijana toimimisessa ehdottomasti parasta on työn monipuolisuus; ikinä et tiedä minne työ voi sinut viedä ja millaisia ihania nuoria voit vierailujesi aikana kohdata.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x