Fiiliskuva
 

Muudi

Mikä?

Muudi-hankkeen tavoitteena on edistää rasismia kokevien nuorten mielenterveyttä. Rasismilla viittaamme ihonväriin, syntyperään tai etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään. Muudin kohderyhmää ovat 13-29-vuotiaat nuoret, jotka toivovat saavansa vertaistukea muilta nuorilta ja haluavat oppia lisää siitä, miten rasismi voi vaikuttaa mielenterveyteen.

Muudin tavoitteena on:

  1. Edistää rasismia kokevien nuorten hyvinvointia vertaisryhmätoiminnan avulla

  2. Lisätä nuorten osallisuutta ja toimijuutta osallistamalla heitä aktiiviseen antirasistiseen toimintaan

  3. Välittää tietoa rasismikokemusten vaikutuksista mielenterveyteen nuorten keskuudessa

  4. Vahvistaa rasismia kohdanneiden nuorten omaa ääntä ja näkökulmia rasismista käytävässä julkisessa keskustelussa

Miksi?

Rasismin kokeminen on haitallista mielenterveydelle, kuten on myös siitä kuuleminen ja sen näkeminen. Rasismin vaikutukset ovat syvät, eivätkä näy aina ulospäin. Rasismia kokenut nuori voi piilottaa tunteensa ja kokemuksensa muilta. Nuorten kertoman mukaan rasismi on vaikuttanut heidän identiteettiinsä ja mielenterveyteensä vielä vuosien jälkeen tapahtuneesta.

Tyypillisimmin rasismia kokenut nuori voi kokea häpeää, itsesyytöksiä, yhteenkuuluvuuden puutetta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Kokemukset voivat johtaa myös post-traumaattiseen stressihäiriöön. Rasismikokemusten aiheuttamia vaikutuksia voi olla hankala tunnistaa itsessään, koska käyttäytyminen voi olla jo lapsena opittua. Kokemusten käsittely vertaistuen keinoin on yksi keino päästä purkamaan ahdistusta. 

Miten?

Muudi-hanke järjestää mielenterveyttä edistävää vertaistoimintaa. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään rasismin mielenterveysvaikutuksiin liittyviä koulutuksia, työpajoja ja oppilaitosvierailuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muudi-hanke toimii valtakunnallisesti ja toiminta tulee näkyväksi vuorovaikutteisissa sosiaalisen median kanavissa tilillä @sun.muudi. Muudi jakaa aktiivisesti tietoa rasismin mielenterveysvaikutuksista ja tarjoaa matalan kynnyksen keinoja mielenterveyden edistämiseksi. Nuoret toimivat aktiivisesti mukana hankkeen kehittämisessä koko sen toiminnan aikana.

Seuraa Muudin toimintaa Instagramissa, TikTokissa ja Facebookissa!

Yhteystiedot

Vanessa Grant
asiantuntija, Muudi
vanessa(a)yeesi.fi / 050 475 8323

Emmi Heinonen
asiantuntija, Muudi
emmi(a)yeesi.fi / 050 548 4961

Yolanda Correa
sisällöntuottaja, Muudi
yolanda(a)yeesi.fi / 050 475 8323

 
 
 
 

In English