Fiiliskuva
 

Hur mår du? -material

Generellt

Hur mår du? -material består av fyra olika teman:

  • Färdigheter i psykisk hälsa och emotionella färdigheter
  • Orkande och utmattning
  • Sociala färdigheter och samhörighet
  • Att tala om svåra saker och söka hjälp

Materialet är utformat för att användas som en del av undervisningen i gymnasieskolor och med ungdomsgrupper. Varje tema bildar en egen modul på cirka 30 minuter, som granskas under ledning av instruktören. Handledaren kan vara lärare, grupphandledare, studievägledare eller annan anställd på läroanstalten. Instruktören behöver inte vara expert på dessa teman, utan syftet är att tillsammans med eleverna lära känna teman och diskutera dem.

Modulerna består av:

  • Videor där man går igenom respektive temats teoretiska utgångspunkter och anvisningar till övningar eller samtal (i vardande)
  • Samtal med ett par eller en smågrupp
  • Självständiga övningar

Ledaren för utbildningen framåt enligt dessa anvisningar. Man kan gå igenom modulerna en i taget vid olika tidpunkter eller flera i rad beroende på hur lång tid man har att tillgå. Det är bra att gå igenom modulerna i nummerföljd så att man börjar med färdigheter i psykisk hälsa och emotionella färdigheter och avslutar med temat att föra saker på tal och att söka hjälp.

Kolla in den här sidan Hur mår? - material innehållet och ta det till en del av undervisningen!

Bildspel