Fiiliskuva
 

Ajankohtaista

Nuorten mielenterveys yhteisenä eurooppalaisena tavoitteena

Nuorten mielenterveys yhteisenä eurooppalaisena tavoitteena

08.06.2024

Nuorten mielenterveys on tärkeä eurooppalainen tavoite. Äänestämällä EU-vaaleissa voit vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviin päätöksiin. Muistathan äänestää sunnuntaina 9.6. omalla äänestyspaikallasi!

Meillä Yeesissä on suuri unelma: vuoteen 2035 mennessä jokaisella nuorella Suomessa on riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Nuoret puhuvat avoimesti mielenterveydestä ja toimivat aktiivisina mielenterveyden edistäjinä. Haluamme elää yhteiskunnassa, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen.

Tehtävämme on edistää nuorten mielenterveyttä tarjoamalla edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa ja toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Tämä tehtävä ei rajoitu vain Suomeen, vaan resonoi koko Euroopan laajuisesti. Mielenterveys ei tunne rajoja, ja yhtenäinen Eurooppa tarjoaa meille mahdollisuuden edistää tätä tärkeää asiaa laajemmassa mittakaavassa.

EU käsittelee nuorten mielenterveyttä monin eri tavoin: Euroopan komissio on ottanut käyttöön useita ohjelmia, kuten Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja EU4Health-ohjelma, jotka tukevat mielenterveyttä edistäviä hankkeita. Nämä ohjelmat tarjoavat rahoitusta ja resursseja, joilla voidaan parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja laatua. Lisäksi EU on julkaissut kesäkuussa 2023 laaja-alaisen mielenterveysstrategian, joka keskittyy mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä erityisesti nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Euroopan parlamentin jäsenet voivat työllään vaikuttaa merkittävästi mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä mm. vaikuttaa lainsäädäntöön, ohjata rahoitusta, lisätä tietoisuutta,

Äänestäminen EU-vaaleissa on äärimmäisen tärkeää, sillä se antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälaista politiikkaa harjoitetaan. Nuorten äänellä voidaan edistää politiikkaa, joka tukee heidän hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan. Kun nuoret äänestävät, he vaikuttavat siihen, että EU:ssa toteutetaan toimia, jotka edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Haluamme nähdä Euroopan, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus elää täysipainoista, hyvän mielen elämää.

Tahtotilamme tulee olla luoda tulevaisuuden uskoa, jota jokainen Euroopassa asuva nuori kaipaa. Sitoudutaan yhdessä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa nuoret voivat hyvin ja jossa heidän mielenterveyttään tuetaan elämän osa-alueilla. Toivomme, että nuoret innostuvat ja osallistuvat EU-vaaleihin, jotta voimme yhdessä luoda parempaa tulevaisuutta. Muistathan äänestää eurovaaleissa sunnuntaina 9.6. omalla äänestyspaikallasi!

Jenna Wahlstén
Puheenjohtaja
Nuorten mielenterveysseura Yeesi