Kuvassa on ihmisiä istumassa vehreässä puistossa.
 

Blogi

28.04.2020

Koronakevään vaikutukset opiskeluun toisella asteella

Toisen asteen opiskelijajärjestöt (Suomen Lukiolaisten liitto SLL, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry) toteuttivat jäsenilleen kyselyt poikkeustilan vaikutuksista opiskeluun ja opiskelijoiden arkeen. Kyselyihin vastasi yhteensä noin 3000 toisella asteella opiskelevaa.

Koronakevään vaikutukset opiskeluun toisella asteella

Suomen Lukiolaisten Liiton kyselyssä jopa 60 prosenttia vastaajista koki etäopiskelun henkisesti raskaaksi, kun taas viime keväänä toteutetun Lukiolaisbarometrin mukaan vastaava luku oli 40 prosenttia tavanomaisessa opiskelussa.

Kuormituksen kasvu on ymmärrettävää, sillä yli puolella lukiolaisista etäopetus on lisännyt viikoittaista työmäärää, SLL toteaa. Lisäksi lähes puolet lukiolaisista kokee opetuksen laadun heikentyneen. Kuormituksen kasvamisen lisäksi yli puolet vastaajista on ahdistunut koronatilanteesta.

SAKKI ry:n ja OSKU ry:n kyselyssä suuri osa opiskelijoista (49,6 %) koki tilanteen aiempaa kuormittavampana. Noin kolmannes ei kokenut eroa ja viidennes (19,8 %) jaksoi jopa paremmin. Osa opiskelijoista koki opiskelevansa jopa paremmin etänä, kun esimerkiksi koulumatkat jäivät pois ja tehtäviin sai keskittyä rauhassa. 

Yli puolet vastaajista ilmoitti saaneensa tarvittaessa tukea etäopiskeluun, 16 % ilmoitti ettei ollut saanut. Opiskeluhuollosta oli saanut tukea 34 %, ilman oli jäänyt 18,4 %. Melkein puolet, 47,6 %, valitsi vaihtoehdon “En osaa sanoa”, mikä viitannee siihen, että he eivät olleet hakeneet tukea.  Noin kaksi kolmannesta koki tilanteen vaikuttaneen opiskelumotivaatioon.

Ottaen huomioon, että lukion puolella opiskelijoiden kokema kuormittuneisuus on ollut suurta jo ennen etäopiskeluun siirtymistä ja moni ammattiin opiskeleva on kokenut kyynistymistä eli opintojen merkityksen kyseenalaistamista, kertovat tulokset karua kieltä tuen tarpeesta. Opiskeluhuollon resursseja olisi syytä lisätä viimeistään syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa ja nyt keväällä valmistuville kohdentaa tukea. Lisäksi oppilaitoksissa olisi hyvä mainostaa muita kuntien ja järjestöjen tarjoamia palveluita, kuten etsivää nuorisotyötä, päivystäviä puhelimia ja chatteja.

Lisätietoja kyselyistä:

SAKKI ry:n & OSKU ry:n kysely https://sakkiry.fi/poikkeustilan-kysely/

Suomen Lukiolaisten Liiton kysely https://lukio.fi/koronakyselyn-tulokset/

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Uusi kasvo toimistolla: Iida aloitti yliopistoharjoittelun

Blogi

Uusi kasvo toimistolla: Iida aloitti yliopistoharjoittelun

Iida aloitti yliopistoharjoittelun tiistaina ja on mukana toiminnassa kesäkuun loppuun asti.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x