Blogi

01.10.2021

Tikapuut nuorten mielen hyvinvointiin

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain 10.10. Tänä vuonna Mieli ry haluaa näyttää vihreää valoa yhdenvertaisuudelle ja muistuttaa, että jokaisen nuoren mieli on arvokas. Ajatus on Yeesin toiminnan ytimessä ja se sai meidät pohtimaan millaisten arvojen kautta Yeesi tekee työtään ja pyrkii luomaan yhteiskuntaa, jossa jokaisen nuoren mieli on arvokas.

Tikapuut nuorten mielen hyvinvointiin

Yeesin toiminnan keskiössä on edistävä työ, puhutaan positiivisesta mielenterveyden edistämistä. Mielenterveys on ihmisen oma kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta ja se on olennainen osa kokonaisvaltaista terveyttä. Sitä ylläpitävää tasapainoa ylläpidetään arjessa huolehtimalla muun muassa riittävästä levosta, ihmissuhteista ja tunteista. Yeesi haluaa edistää nuorten kykyä huolehtia omasta mielestään. Tätä työtä ohjaa neljä keskeistä arvoa. Toivo - Lempeys - Rohkeus - Nuorilta nuorille. 

Meillä Yeesissä uskotaan toivoon, - toivoon siitä, että tulevaisuudessa on mahdollisuuksia, ja polkuja kohti parempaa on aina löydettävissä, vaikka välillä oma elämä tai maailma ympärillä voi vaikuttaa synkältä. Toivo ei edellytä isoja asioita, se syntyy arjen pienistä teoista ja iloista. 

Meillä uskotaan myös lempeyteen, - lempeyteen itseämme kuin muita kohtaan. Lempeys merkitsee meille empatiaa ja sitä, että hyväksytään toistemme ja itsemme keskeneräisyys. Erityisesti nuorten elämässä, joka on usein täynnä muutoksia, uusia haasteita ja unelmien seuraamista, on meidän tehtävämme kannustaa tarttumaan niihin armollisesti, mutta rohkeasti.  

Kaikilla tulee olla oikeus edetä elämässään haluamallaan tavalla. Meille rohkeus merkitsee eteenpäin katsomista, uskoa omiin tavoitteisiin ja voimaa astua tietoisesti oman mukavuusalueen ulkopuolelle niiden saavuttamiseksi. Nuorille pitää uskaltaa sallia virheellisyys, virheitä sattuu aina, se on osa ihmisyyttä ja ne tarjoavat mahdollisuuden oppia sekä toimia toisin.

Tätä kaikkea toteutamme yhdessä, nuorilta nuorille. Voimaannutetaan toisiamme, tarjotaan vertaistukea ja kohdataan uusia haasteita yhdessä. Luodaan rohkeasti toivoa ja lempeämpää tulevaisuutta, jossa jokaisen nuoren mieli on arvokas ja tulee nähdyksi hämärässäkin. Luotetaan nuorten kokemuksiin ja ideoihin, turvataan polku aikuisuuteen ja kannustetaan nuoria vaikuttamaan eri polkuja pitkin, - omassa ympäristössä, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Tätä työtä tehdään Yeesin toiminnan keskiössä koko yhteisön voimin, jossa on läsnä nuorten näkökulma jäsenten, sidosryhmien ja jatkuvan uuden tiedon myötä. Tekoja kuitenkin tarvitaan myös ympäröivältä yhteiskunnalta ja kaikilta sen jäseniltä. Arjen tekojen ja yksilön valintojen ohella tarvitsemme myös yhteiskunnan tukea auttamaan meitä vaikeissa paikoissa, edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja auttamaan meitä ymmärtämään mielenterveyttä kattavammin. Kaikki yhteiskuntamme rakenteet vaikuttavat arjen tekojemme ohella siihen, että syntyy meille kaikille arki, jossa yhteiskuntana uskotaan mielen arvokkuuteen ja sitä vahvistetaan. Muistetaan se yhdessä, vuoden jokaisena päivänä.

Lauri Ikola & Jenna Wahlstén

Kirjoittajat ovat Yeesin hallituksen jäseniä ja aktiivisia Yeesin vapaaehtoisia. 

Kirjoitus on osa MIELI RY:n kampanjaa Vihreää valoa yhdenvertaisuudelle Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2021 Kampanja verkossa: mieli.fi/kymppikymppi

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Yeesin Oona jatkaa uusiin seikkailuihin

Blogi

Yeesin Oona jatkaa uusiin seikkailuihin

Olen ollut mukana Yeesissä kauan ja tämä yhteisö on antanut minulle niin paljon. Nyt on kuitenkin minun aikani jatkaa uusiin seikkailuihin ja kiittää kaikesta, mitä näihin vuosiin Yeesissä on mahtunut.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x