Blogi

21.07.2021

Mielellään töissä!

Ilmarinen on työeläkeyhtiö, joka turvaa suomalaisten eläkkeet. Tänään Yeesin Ellen pääsi haastattelemaan Marja Virmalaista, Ilmarisen markkinointipäällikköä, heidän Mielellään Töissä! -projektista

Ilmarinen är ett arbetspensionsbolag som säkerställer finländarnas pensioner. Idag intervjuade Ellen från Yeesi Marja Virmalainen, Ilmarinens marknadsföringschef, om deras Mielellään töissä! -projekt.

Mielellään töissä!

Mistä projektissa on kyse? 

  • Mielellään töissä projektin teemana on nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä. Projektin tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria niiden alkupäästä.


Miten te käytännössä tuette nuoria työelämään siirtymisessä?

  • Muun muassa kertomalla työelämätaidoista nuorille ja kannustamalla positiivisesti, niin että siirtyminen työelämään ei tuntuisi niin pelottavalta. Haluamme tehdä konkreettisia tekoja tukeaksemme nuorten kiinnittymistä työelämään. Yksi tällainen konkreettinen toimenpide on oppilaitosyhteistyö, mihin kuuluu Mielellään töissä! -peli ja työpajamalli. Yhteistyön tavoitteena on kehittää toisen asteen opiskelijoiden työelämätaitoja ja auttaa heitä työelämään siirtymisessä. Työpajan vetäjät ovat myös opiskelijoita, joille halutaan antaa työkokemusta.


Miksi nuorten pitäisi tietää teidän projektista? 

  • Nuorten ei välttämättä tarvitse tietää projektista, mutta haluamme että he tietävät siitä, mitä meidän projektissamme yritämme saavuttaa. Toivomme, että nuorilta tuntuisi hyvältä ja turvalliselta mennä töihin.


Mistä eläkettä kertyy?

  • Työntekijänä sinulle kertyy eläkettä ansaitsemistasi euroista. Eläkettä voi kertyä myös, kun opiskelet tai saat työttömyyspäivärahaa tai muita sosiaalietuuksia.

 

Mikä työkyvyttömyyseläke on?

  • Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää, jos työkyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi, eikä ammatillisesta kuntoutuksesta ole apua. Työkyvyttömyyseläke tunnetaan puhekielessä myös nimillä sairauseläke.Mielellään töissä! -peli


Sain pelata vielä testausvaiheessa olevaa Nuorten Akatemian Mielellään töissä! -peliä, jossa vastataan tehtäviin jotka liittyvät työelämään ja jaksamiseen. Kehittämisessä on Nuorten Akatemian lisäksi ollut mukana Ilmarisen, Yeesin ja Mieli ry:n asiantuntioita. Nuoret ovat myös itse osallistuneet pelin suunnitteluun ja toteutukseen. 


Mielellään töissä! - peli antaa nuorille työelämätaitoja ja haastaa heitä pohtimaan mm. omia verkostojaan ja palautumiskeinojaan. Pelissä on kahdeksantoista tehtävää eri muodoissa, joita tehdään yksi kerrallaan kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäinen tehtävä käsittelee työelämän pelisääntöjä ja työelämään kiinnittymistä. Pelin edetessä tehtävät muuttuvat ja käsittelevät lopuksi eläkettä ja onnistunutta työuraa.


Mielellään töissä! -peli julkaistaan syksyllä 2021.Vad handlar projektet om?

  • Mielellään töissä -projektets teema är att stödja ungas start i arbetslivet. Projektets mål är att förlänga finländarnas karriärer genom att få ungdomar med i arbetslivet i en yngre ålder.


Hur hjälper ni ungas övergång till arbetslivet i praktiken?

  • Bland annat genom att lära arbetslivskunskaper och genom att uppmuntra positivt, så att övergången till arbetslivet inte skulle kännas skrämmande. Vi vill göra konkreta handlingar för att stöda ungdomarnas övergång till arbetslivet. En av dessa konkreta åtgärder är samarbeten med läroanstalter, dit Mielellään töissä! -spelet och en workshopsmodell hör. Samarbetets syfte är att utveckla andra stadiets studerandes arbetslivsfärdigheter och hjälpa dem i förflyttningen till arbetslivet. Workshoparna dras också av studerande som vi vill ge arbetserfarenhet till.


Varför borde unga veta om ert projekt?

  • De behöver inte nödvändigtvis veta om vårt projekt, men vi vill att de är medvetna om sakerna vi försöker åstadkomma. Vi hoppas att det skulle kännas tryggt och bra för ungdomarna att börja jobba.


Hur samlas pensionen?

  • Som arbetstagare räknas din pension från dina inkomster. Pensionen kan också tjänas in genom studier, arbetslöshetspenning och andra bidrag.


Vad är invalidpension?

  • Du kan få invalidpension om din arbetsförmåga är nedsatt i minst ett år på grund av en sjukdom eller skada och yrkesinriktad rehabilitering inte hjälper dig. Invalidpension kallas också för sjukpension i talspråk.Mielellään töissä! -spelet

Jag fick spela Mielellään töissä! -spelet där man gör uppgifter som handlar om arbetslivet och orkande. Spelet är gjort av Nuorten Akatemia och befinner sig ännu i testskedet. Utöver Nuorten Akatemia har experter från Ilmarinen, Yeesi och Mieli ry varit med i utvecklingen. Ungdomar har också själv deltagit i planerandet och förverkligandet av spelet.


Mielellään töissä! -spelet lär unga om arbetskunskaper och utmanar dem att fundera på bl.a. sina personliga nätverk och sätt att återhämta sig. Det finns aderton uppgifter i olika former, som man gör en i taget i kronologisk ordning. Den första uppgiften handlar om arbetslivets spelregler och hur man tar sig arbetslivet an. Uppgifterna ändrar längs spelets gång och handlar slutligen om pension och en lyckad karriär.


Mielellään töissä! -spelet publiceras på hösten 2021.

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Tilaa Yeesi-postia
 

Uutiskirje

Tilaa Yeesi-postia!

Yeesi-posti on uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista asioista, saavutuksista ja hauskoista tempauksista. Tilaa kirje ja pysyt kärryillä siitä, mitä Yeesissä tapahtuu.

 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Kaikkea hyvää Yeesi!

Blogi

Kaikkea hyvää Yeesi!

Syyskuun alussa soitin jokaiselle työntekijälle erikseen kertoakseni, että olen irtisanoutunut Yeesin toiminnanjohtajan tehtävästä. Sain onnitteluja ja kannustusta, vaikka tilanne herätti myös huolta. Johtajan vaihdos on työyhteisölle potentiaalisesti aina kriisi. Itse en ole kuitenkaan huolissani. Yeesin olemassaolo ei ole tähänkään asti ollut yhdestä henkilöstä kiinni.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x