Yeesi-promo - työpaja nuorille mielenterveyden edistämisestä

Hei nuorten kanssa työskentelevä aikuinen!

Kaipaavatko nuoret tietoa mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä? Tietävätkö nuoret, miten omaa mieltä voi vahvistaa arjessa? Yeesi-promo on Yeesin työntekijän tai vapaaehtoisen tekemä vierailu esimerkiksi oppilaitoksessa (toinen aste ja yläkoulu), nuorisotilassa tai järjestön ryhmätoiminnassa. Promossa keskustellaan mielenterveydestä käytännönläheisesti, voimavarakeskeisesti ja positiivisesti, sekä pohditaan yhdessä mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Promon tavoitteena on tuottaa nuorille oivalluksia siitä, mitä mielenterveys oikeasti tarkoittaa ja millaisilla keinoilla sitä voi edistää. Promossa yhdistetään tutkittua tietoa nuorten omiin ajatuksiin ja kokemuksiin yhdessä keskustelemalla. Lisäksi promossa kerrotaan lyhyesti Yeesistä yhdistyksenä, mitä Yeesin vapaaehtoisena voi tehdä ja miten toimintaan pääsee mukaan halutessaan.

Promon sisältöjä voidaan jonkin verran mukauttaa tilaajan toiveiden tai tarpeiden mukaan, esimerkiksi voidaan keskustella stressistä, itsemyötätunnosta tai arjenhallinnasta.

Yeesi-promo käytännössä

 • Kesto 45 min (pidempi sovittavissa)
 • Teemoina mielenterveyden edistäminen ja siihen liittyvät teemat
 • Osallistujamäärä 8-25, erikseen sopimalla muukin voi onnistua
 • Kohderyhmä 13-29-vuotiaat
 • Tilaajalle ilmainen
 • Tällä hetkellä promoja toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla. Muualla Suomessa voimme tapauskohtaisesti pitää promoja, mutta saatamme silloin laskuttaa tilaajalta esimerkiksi matkakustannuksia. Kysy lisää työntekijältä!

Voit pyytää lisätietoa tai tiedustella promoa sähköpostitse osoitteesta vierailut@yeesi.fi 

tai suoraan tietyn alueen oppilaitosvierailuita toteuttavalta työntekijältä:

Pääkaupunkiseutu: aino@yeesi.fi

Turun seutu: petra.karjalainen@yeesi.fi


Yeesaamo - Opiskelijoiden perustama hyvinvointialue

Oletteko pohtineet oppilaitoksessanne keinoja viihtyvyyden, yhteisöllisyyden sekä opiskelijalähtöisen toiminnan lisäämiseen? Kaipaavatko opiskelijat paikkaa, jossa hengailla ja hengähtää?

Yeesaamo on yhteisöllinen hyvinvointipiste ja nuorten olohuone paikassa, jossa nuoret jo valmiiksi viettävät aikaa. Nuorten kiinnostuksen mukaan Yeesaamossa toteutetaan mielenterveystaitoja vahvistavaa toiminnallista ohjelmaa: tapahtumia, harjoitteita tai keskusteluja. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Yeesaamon toiminnan omista mielenkiinnon kohteistaan käsin. Nuoret ovat pääroolissa Yeesaamon suunnittelussa ja toteutuksessa, Yeesaamo on näin nuorten itsensä näköinen.

Yeesaamon perustamista varten tarvitaan innostunut opiskelijaporukka sekä henkilökunnan jäsen tukemaan nuoria Yeesaamon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yeesaamoon voidaan lisäksi pyytää oppilaitoksen ulkopuolisia toimijoita tuottamaan kiinnostavaa ohjelmaa.

Opiskelijoille Yeesaamo -projektissa kertynyttä osaamista voidaan oppilaitoksen näin halutessa tunnistaa opiskelijoille vapaavalintaisen Yeesi-opintojakson avulla. Opintojaksolla opiskelijat reflektoivat oppimistaan Yeesaamo-projektissa oppimispäiväkirjan avulla. Yeesi tarjoaa oppilaitoksille materiaalia opintojakson toteuttamiseen.


Oppilaitoksen ja Yeesin työnjako 

Yeesi:

 • Tarjoaa materiaalia ja tukea Yeesaamon sekä Yeesi-opintojakson toteuttamiseen oppilaitoksessa.
 • Innostaa oppilaitoksen opiskelijoita ja opettajia mielenterveyden edistämiseen oppilaitoksessa
 • Tarjoaa välineitä toiminnan juurruttamiseen oppilaitoksessa.

Oppilaitos:

 • Rekrytoi opiskelijoita sekä vastuutyöntekijät toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 • Sitoutuu toimintaan yhdeksi lukuvuodeksi.
 • Raportoi toiminnasta Yeesille.

Yeesi hakee vuosittain toisen asteen oppilaitoksia yhteistyöhön perustamaan kanssaan Yeesaamoja. Lisätietoja Yeesaamon perustamisesta saat oppilaitosyhteistyön asiantuntijalta aino@yeesi.fi"Mun mielestä Yeesaamo on piristäny koulumeininkä. On iloisempi ja kotoisampi tunnelma. Opiskelijat ovat enemmän yhtä."

- Yeesaamo -työryhmän opiskelija 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Blogi

Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Aloitin Yeesillä oppilaitosyhteistyön asiantuntijana. Työpöydältä löytyy oppilaitosvierailut ja niiden koordinointi, Yeesaamot, sekä yleisesti oppimisen ja mielenterveyden teemat.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x