Kolme henkilöä keskustelemassa pöydän ääressä. Tautalla kaksi henkilöä laittamassa muistilappuja seinälle.
 

Uutiset

28.06.2023

Yeesi hakee työntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen oppilaitosyhteistyöhön!

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry hakee asiantuntijan sijaista oppilaitosyhteistyöhön nykyisen oppilaitos- ja koulutustoiminnan asiantuntijamme keskittyessä Yeesissä toisiin työtehtäviin syyskauden 2023 ajan.

Yeesi hakee työntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen oppilaitosyhteistyöhön!

Yeesin oppilaitosyhteistyössä tarkoituksena on vahvistaa nuorten osaamista ja ymmärrystä mielenterveydestä edistävästä näkökulmasta. Vahvistamme taitoja, miten nuoret voivat edistää omaa ja muiden mielenterveyttä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja kulttuurin tasolla, tuoden esille mielenterveyttä osana meidän jokaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Voimavaralähtöisen mielenterveystyön periaatteiden mukaisesti puhumme mielenterveydestä positiivisesti ja stigmaa purkaen. Työssä pääset toteuttamaan työpajoja ja vierailuja oppilaitoksissa sekä koordinoimaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella tuntityöntekijöiden toteuttamia oppilaitosvierailuja. Lisäksi pääset kehittämään Yeesin oppilaitoksissa tapahtuvaa toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.


Työntekijältä toivomme: 

 • Yeesin arvoihin sitoutumista

 • Itsenäistä työotetta ja valmiutta tarttua erilaisiin työtehtäviin

 • Hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja

 • Esiintymisvalmiuksia ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta

 • Kunnioittavaa ja nuorisolähtöistä työotetta

 • Intoa kehittää ja ideoida Yeesin oppilaitoksissa tapahtuvaa toimintaa

 • Ymmärrystä järjestötyöstä ja Yeesin toiminnasta

 • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta tai kokemusta vastaavista tehtävistä. Arvostamme myös vapaa-ajalla tai harrastuksissa kerrytettyä kokemusta.


Työtehtäviin kuuluu: 

 • Oppilaitosvierailuja pääkaupunkiseudulla yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa

 • Oppilaitosyhteistyön koordinointia ja kehittämistä

 • Toiminnan palautteen keräämistä ja raportointia

 • Työstä viestimistä sosiaalisen median alustoilla

 • Oppilaitostoiminnan kehittämistä yhdessä Yeesin mentoritoiminnan asiantuntijan ja muiden työntekijöiden kanssa

 • Muut työnantajan osoittamat työtehtävät


Noudatamme työssä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kuukausipalkka tehtävän alkaessa on noin 2600 €/kk. Viikkotuntimäärä on 37,5 tuntia, joista yksi on hyvinvointitunti, jonka voi käyttää oman hyvinvointinsa edistämiseen. Yeesin toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa, mutta työtä voi tehdä osittain joustavasti myös etänä. Työtehtävä edellyttää valmiutta toteuttaa oppilaitosvierailuja pääkaupunkiseudulla. Työtehtävä on määräaikainen sijaisuus syyskaudelle 2023.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja vammaisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua.


Mikä ihme on Yeesi? 

Yeesi on nuorten perustama valtakunnallinen järjestö, joka tekee edistävää mielenterveystyötä nuorilta nuorille. Yeesissä toimii pari sataa upeaa vapaaehtoista, 14 työntekijää ja useita yhteistyökumppaneita. Meille tärkeää on työhyvinvointi, tekemisen vapaus, mahdollisuus oppia uutta sekä vaikuttaa omaan työhön. Yeesi on kehittyvä ja joustava yhteisö.


Hakeminen

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV pdf-tiedostoina osoitteeseen info@yeesi.fi 23.7.2023 klo 23 mennessä. Merkitse viestiin otsikoksi “Työhakemus oppilaitosyhteistyön asiantuntijan sijaiseksi”.

Lisätietoja tehtävästä toiminnanjohtajalta Kalle Laanterältä sähköpostilla kalle@yeesi.fi

Haastatteluihin valittuihin otetaan yhteyttä viikon 30 alussa ja työhaastattelut pidetään lähtökohtaisesti keskiviikkona 2.8. klo 12-16 välillä. Työsuhde alkaa elokuussa 2023 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on voimassa tammikuun 2024 loppuun.

Tehtävään valitun henkilön tulee toimittaa ajan tasalla oleva rikosrekisteriote. Velvoite perustuu lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Blogi

Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Aloitin Yeesillä oppilaitosyhteistyön asiantuntijana. Työpöydältä löytyy oppilaitosvierailut ja niiden koordinointi, Yeesaamot, sekä yleisesti oppimisen ja mielenterveyden teemat.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x