Kolme henkilöä keskustelemassa pöydän ääressä. Tautalla kaksi henkilöä laittamassa muistilappuja seinälle.
 

Uutiset

10.03.2023

Yeesin vaaliteesit - nuorten toiveet päättäjille

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry toimii nuorten omana järjestönä mielenterveyden edistämiseksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Tulevalla hallituskaudella haluamme, että nuorten hyvinvointi ja mielenterveys nostetaan päätöksenteon keskiöön.

Yeesin vaaliteesit - nuorten toiveet päättäjille

Haluamme muistuttaa, että kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa, joten mielenterveysvaikutuksien ennakointi on syytä tuoda osaksi päätöksentekoa (Mielenterveyspooli).

Toimimme erilaisissa verkostoissa ja olemme nostaneet Yeesin vaaliteeseihin nuorten valitsemia nostoja Mieli ry:n kokoamasta Nuorten hyvinvointiohjelmastaAllianssinSosten sekä Mielenterveyspoolin vaalitavoitteista.

Suosittelemme vahvasti puolueille ja eduskuntavaalien ehdokkaille tutustumista kyseisiin tavoitteisiin ja huomioimaan nämä tulevaa hallitusohjelmaa rakentaessa.

1. Toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

  Toimivassa palvelujärjestelmässä jokainen apua tarvitseva saa sitä riittävän ajoissa ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin panostetaan. Mikään huoli ei ole niin pieni tai suuri, ettei siihen saisi apua. Nuoret toivovat myös terapiatakuun toteuttamista.

  “Matalan kynnyksen palvelut on todella tärkeitä nuorille esim. oppilaitoksissa. Myös täysi-ikäisille koulutuksen ulkopuolella oleville täytyy olla näitä palveluita!” -Yeesin vapaaehtoinen

  2. Nuorten kasvurauha koulutusjärjestelmässä

  Nuorilla tulee olla tilaa tehdä myös virheitä, muuttaa mieltä ja vaihtaa suuntaa. Yhteiskunta, jossa suuria valintoja ei edellytetä tekemään liian aikaisin, tukee mielenterveyttä. Suorituskeskeisyyden ihannoinnin sijaan yhteiskunnallisten rakenteiden on taattava nuorten oikeus kasvaa rauhassa.

  “Meidän yhteiskunnalla on tosi toksinen näkökulma siihen, että miten ihminen voi menestyä parhaiten vaan, jos lähtee suoraan jatko-opintoihin esim. lukion jälkeen tai jatko-opinnoist suoraan työelämään. Toki, se sopii joillekin, mutta entä sitten ne joiden päähän on tungettu ajatus siitä että pitäs urakoida ittensä loppuun?” -Yeesin vapaaehtoinen

  3. Mielekkään ja toimivan arjen mahdollistaminen

  Ihmisarvoinen ja mielekäs arki tulee taata jokaiselle nuorelle taustoista riippumatta. Riittävän toimeentulon takaaminen on avainasemassa, sillä epävarma henkilökohtainen taloustilanne kuormittaa mielenterveyttä merkittävästi.

  “Haluaisin opiskella, mutta jännittää kun opintotuki on niin pieni ja en halua opintolainaa korkojen nousun takia. Tiedän valmiiksi, että en valmistuisi tavoiteajassa, joten joutuisin maksaa koko lainan itse takaisin. Tällä hetkellä on kuormittava olo, mutta tuntuu, että minulla ei ole vaihtoehtoja.” -Yeesin vapaaehtoinen

  4. Erityisesti vähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin edistäminen

  Vähemmistöihin kuuluvien nuorten mielenterveyttä kuormittavat ennakkoluulot, syrjintä ja väkivalta. Oikeudenmukaisessa ja yhdenvertaisessa yhteiskunnassa on turvallisempaa kasvaa aikuiseksi. Syrjinnän tunnistaminen, siihen puuttuminen ja sen järjestelmällinen vähentäminen ovat mielenterveystekoja.

  “Toivoisin, että aikuiset ei näyttäisi nuorille mallia siitä että vähemmistöjä saa kiusata. Sateenkaarevana nuorena mua on kiusannut paljon enemmän aikuiset kuin toiset nuoret.” -Yeesin vapaaehtoinen

  5. Antirasistiset periaatteet näkyväksi osaksi viestintää

  Median uutisilla ja kuvastolla on selkeä vaikutus ihmisten asenteisiin. On tärkeää, että viestintä perustuu tutkittuihin faktoihin, käsitteet ovat loukkaamattomia ja kuvasto moninaista. Rasisminvastaista toimintaohjelmaa tulee kehittää, jotta monikielisistä sekä etnisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista ei jatkossa viestittäisi leimaavaan ja syyttelevään sävyyn.

  “Myös aikuset vois lopettaa sen että ne valittaa siitä että meistä ei oo mihinkään ja nuoret on pilalla. Se ei kauheesti motivoi tekee mitään hyvin, jos ollaan toivottomia jo valmiiks.” -Yeesin vapaaehtoinen

  Eduskuntavaaliehdokas - kerro sitoutuvasi Yeesin nuorten toiveiden edistämiseen omassa vaikuttamistyössäsi jakamalla vaaliteesimme omassa somessa tai kommentoimalla Yeesin kuvakarusellia Instagramissa.

  Kiitos, kun olet nuorten puolella!

   
  Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
   
   
   
  Vieraskynäkirjoitus: Balihan Ermutlu

  Blogi

  Vieraskynäkirjoitus: Balihan Ermutlu

  Balihan Ermutlu, joka tunnetaan nimellä Bali, on etninen turkkilainen, syntyperäinen suomalainen, kulttuurien välinen matkalainen, taiteellinen ja musikaalinen, terveydenhuollon ammattilainen, elämän ja ihmisyyden tutkija. Teatteri Ziriklin Elämä Kädessä näytelmässä hän toimii näyttelijänä, muusikkona ja säveltäjänä.

   
  Yeesin tsemppibotti
   

  Tsemppaa

  Yeesin tsemppibotti

  Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

   
   

  Seuraa meitä somessa

  FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
  x