Blogi

18.10.2022

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mitä kuuluu? -materiaalit (blogisarja 2/3)

Blogisarjan toisessa osassa esitellään Mitä kuuluu? -koulutusmateriaaleja, jotka on suunniteltu hyödynnettäviksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa.

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mitä kuuluu? -materiaalit (blogisarja 2/3)

Mitä kuuluu? -materiaali koki mittavia muutoksia suunnittelupöydän ja käytännön toteutuksen välillä. Jälkeenpäin ajateltuna muutokset olivat tarpeellisia ja ratkaisut oikeita, kun kurssimuotoisuudesta luovuttiin ja luotiin erilaisiin tarpeisiin sekä ympäristöihin sopiva hybridimalli.

Alun perin hankesuunnitelmaan oli kirjattu, että hankkeessa toteutetaan lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville yhteinen kurssi, joka toteutetaan livenä sekaryhmässä. Ajatuksena oli, että pilotointivaiheessa toimitaan yhteisopettajuuden mallilla, jossa hankkeen työntekijä ja pilottioppilaitoksen opettaja vetää kurssin yhdessä. Tämän jälkeen kurssi mallinnetaan ja henkilöstölle tuotetaan koulutusmateriaali kurssin itsenäiseen toteuttamiseen.

Kunnianhimoinen tavoite törmäsi ensin aikatauluhaasteisiin ja siihen, miten kurssi on käytännössä toteutettavissa oppilaitosrajoja ylittävänä yhteistyönä ajoittain hyvinkin hektisessä toimintaympäristössä. Viimeisen niitin suunnanmuutokselle antoi koronapandemia, minkä myötä vaihtoehtoisia toteutusmalleja lähdettiin viemään eteenpäin.

Hankkeen aikana kurssi muuntui opetuksen osana käytettäväksi materiaaliksi, jota testattiin pandemian suvantovaiheissa livenä sekä Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa että Vantaan ammattioppilaitos Varian Koivukylän yksikössä. Hankkeen taustaselvityksessä esiin nousseet kurssin sisällöt olivat edelleen ajankohtaisia ja pilottiin osallistuneet opiskelijat antoivat niistä hyvää palautetta. Koulutussisältöjä rakennettiin yhdessä MIELI Suomen mielenterveys ry:n kanssa.

Mitä kuuluu? -materiaali rakentuu neljästä teemasta:

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot

  • Uupumus ja jaksaminen

  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys

  • Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Neljä teemaa muodostavat omat moduulinsa, joihin kuuluu videoita ja yksin tai pareittain suoritettavia tehtäviä. Jokaisen teeman pituus on käytettävästä ajasta riippuen 30-60 minuuttia. Opettajan tai ohjaajan ei tarvitse olla näiden aiheiden asiantuntija, sillä niihin liittyvä tieto tulee hankkeen työntekijöiden kuvaamien videoiden kautta. Opettajan tai ohjaajan tehtävänä on siis fasilitoida opiskelijoiden kanssa käytävää keskustelua tehtäviin liittyen. Materiaalia on mahdollista soveltaa ja käyttää myös muiden nuorten ryhmien kanssa.

Kokonaisuuteen kuuluvat videot jokaisesta teemasta, kirjallinen ohjaajan ohjeistus ja diat, joita voi hyödyntää, jos kokee että oma osaaminen riittää aiheista puhumiseen. Yeesin Youtube-kanavalla on myös perehdytysvideo materiaalin käyttöönottamiseksi. Ohjaajan ohjeistuksesta ja dioista on löytyy myös käännökset englanniksi (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Mitä kuuluu? -materiaali on käytettävissä Yeesin verkkosivujen kautta ja siihen liitetään uusia teemoja mahdollisuuksien mukaan.

Tutustu materiaaleihin täältä! (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

- Ville Särkelä

 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Yeesissä aloitti uusia oppilaitosvierailijoita!

Blogi

Yeesissä aloitti uusia oppilaitosvierailijoita!

Yeesin oppilaitosvierailijat toteuttavat työpajoja mielenterveyden edistämisestä toisella asteella ja yläkouluissa. Emilia pitää työpajoja pääkaupunkiseudulla, Riina Joensuun seudulla ja Petra Turun seudulla. Uudet tuntityöntekijät esittäytyvät ja kertovat hieman itsestään.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x