Blogi

15.08.2022

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mentoritoiminta (blogisarja 1/3)

Mentoritoiminta oli Jaksaa, jaksaa? -hankkeen ensimmäinen suunnittelupöydältä toteutukseen siirtynyt kehittämiskohde.

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mentoritoiminta (blogisarja 1/3)

Ensimmäinen mentoreiden koulutus järjestettiin joulukuussa 2019 Kohtaus Vallilan historiaa huokuvissa tiloissa. Mentorit ovat alle 29-vuotiaita jo toisella asteella opiskelleita nuoria aikuisia, jotka toimivat henkilökohtaisina mentoreina toisen asteen opiskelijoille.

Varsinaista toimintaa pilotoitiin Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa ja Vantaan ammattiopisto Varian Koivukylän toimipisteessä kevätlukukauden 2020 ajan. Tästä pilotista kerättiin palautetta sekä mentoreilta että opiskelija-aktoreilta toiminnan kehittämiseen seuraavilla kausille. Palaute oli hyvää ja rakentavaa, mikä huomioitiin syksyllä 2020 käynnistyneen kauden suunnittelussa ja toteutuksessa. Merkittävimpänä muutoksena mentorikausi venytettiin koko lukukauden mittaiseksi, lokakuusta huhtikuun loppuun.

Koronapandemia muutti tietysti myös mentoritoiminnan toteutusta. Alun perin nimenomaan kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuva toiminta sai uuden muodon jo pilotin aikana, kun valtakunnalliset rajoitustoimet astuivat voimaan. Mentoriparit siirtyivät luontaisesti käyttämään eri verkkoalustoja ja videopuheluita kasvokkaisten tapaamisten sijaan. Pandemiatilanteen salliessa tapaamisia saattoi pitää kasvokkain, mutta mentoriparit saivat itse päättää tapaavatko etänä vai livenä.

Pandemian myötä hankkeen toimenpidelistalle lisättiin mobiilimentoroinnin kehittäminen. SOS-Lapsikylän Ylitse! MentorApp:n asiantuntija oli käynyt esittelemässä alustaa jo syksyllä 2019, mutta varsinainen yhteistyö alkoi rakentumaan vuoden 2020 aikana. Mukaan lähtemisellä pyrittiin luonnollisesti vastaamaan pandemia-ajan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen, mutta myös tuen valtakunnallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi pandemia-ajan jälkeen. MentorApp:n kautta kuka tahansa nuori tai opiskelija voi jutella vertaisen mentorin kanssa anonyymisti mistä päin maata tai maailmaa tahansa. Samoin mentori voi tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä omasta asuinpaikasta riippumatta.

Mentoritoiminnasta tehtiin kaksi opinnäytetyötä hankkeen aikana. Ensimmäisen työn teki Liina-Mari Ylhäisi Humanistiseen ammattikorkeakouluun mentoritoiminnan pilotista. Näkökulmana oli mentoreiden kokemukset toiminnasta ja Liina-Mari toimi itsekin pilotin aikana mentorina. Toinen opinnäytetyö kuului isompaan kokonaisuuteen, jossa Xamk:n koordinoima EMPYRE (Empowering Youth – Successful youthwork practices in Europe) -hanke mallinsi mentoritoiminnan hyvänä eurooppalaisen nuorisotyön käytäntönä ja levitti sitä ympäri Eurooppaa. Opinnäytetyön teki Vili Antikainen ja hän käsitteli siinä opiskelijoiden kokemuksia mentoritoiminnasta.

Mentoritoiminnan koordinoinnille ja kehittämiselle on myönnetty vuodesta 2022 alkaen STEA:n kohdennettu toiminta-avustus, jonka turvin toimintaa voidaan jatkaa. Lisää tietoa toiminnasta antaa mentoritoiminnan asiantuntija Mira Oikarinen (mira@yeesi.fi).

Linkit opinnäytetöihin:

Ylhäisi, Liina-Mari 2020

https://www.theseus.fi/handle/10024/348187

Antikainen, Vili 2021

https://www.theseus.fi/handle/10024/496028


- Ville Särkelä

 


 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Blogi

Oppilaitostyölle uusi asiantuntija

Aloitin Yeesillä oppilaitosyhteistyön asiantuntijana. Työpöydältä löytyy oppilaitosvierailut ja niiden koordinointi, Yeesaamot, sekä yleisesti oppimisen ja mielenterveyden teemat.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x