Blogi

27.07.2022

Arvot - mitä ne ovat ja miten niistä voi tulla tietoiseksi?

Omien arvojen tunteminen on osa mielenterveyttä. Kun tiedämme, mikä meille on tärkeää ja mitä arvostamme, meidän on helpompi tavoitella itselle tyydyttäviä päämääriä ja tehdä omaa mielenterveyttä tukevia ratkaisuja.

Arvot - mitä ne ovat ja miten niistä voi tulla tietoiseksi?


Mitä arvot ovat?

Yksinkertaisimmillaan arvoilla tarkoitetaan itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Arvot liittyvät meidän elämäntapaan ja arkiajatteluun. Arvot ohjaavat sitä, mitä asioita me tavoitellaan ja mitkä asiat koemme hyväksi tai huonoksi. Esimerkiksi Yeesin arvoja ovat “nuorilta nuorille”-toimintaperiaate, lempeys, rohkeus ja toivo. Näiden lisäksi arvoja voivat olla muun muassa oikeudenmukaisuus, onnellisuus, nautinto, ekologisuus, luovuus, rakkaus, turvallisuus tai vaikkapa tieto ja uuden oppiminen.

Arvot muovautuvat kun olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja yhteiskunnan kanssa. Usein arvojen ajatellaan olevan melko pysyviä, mutta ne voivat kuitenkin muuttua ja muovautua meidän elämän aikana esimerkiksi ihmissuhteiden tai eri elämän tapahtumien myötä.

Omien arvojen tunnistaminen

Arvot ovat osa itsetuntemusta. Arvot kertovat, mikä on meille tärkeää. Omien arvojen pohtiminen ja tunteminen auttaa meitä sekä tekemään päätöksiä että perustelemaan omia ratkaisujamme, mutta myös asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan päämääriä.

Joskus omat arvot ja käytännön toiminta voivat olla ristiriidassa keskenään. Silloin seurauksena voi usein olla stressiä ja vaikeuksia toimia tai tehdä ratkaisuja. Jos omia arvojaan ei tunne, on alttiimpi toimimaan ulkoapäin määritellyllä tavalla ja voi päätyä toteuttamaan toisten ihmisten päämääriä ja tavoitteita. 

Kun pohdit omia arvojasi, muista nämä asiat:

Kuuntele itseäsi. Arvoja kirkastaessa ei ole tarkoitus miettiä, mitä muut, kuten perheenjäsenesi tai ystäväsi, sinulta odottavat, tarvitsevat tai toivovat. Mieti, mikä tuntuu juuri sinusta merkitykselliseltä ja tärkeältä.

Arvot eivät ole oikeita tai vääriä. Mikään arvo ei ole parempi kuin toinen. Voit vapaasti antaa itsesi tarkastella erilaisia asioita ja niiden tärkeyttä.

Arvoja ei tarvitse perustella järkisyillä. Arvoihin liittyy usein se, että ne tuntuvat oikealta, eikä niitä aina pysty selittämään järjellä. 

Arvojen kirkastaminen ja pohtiminen ottaa aikaa. Arvojen kirkastamisessa on hyvä ottaa taukoja. Kun palaat arvopohdinnan äärelle useamman kerran, huomaat todennäköisesti, että tietyt asiat pohdinnoissasi toistuvat. Näin ydinarvosi alkavat kirkastua!

Harjoituksia omien arvojen kirkastamiseen

Omien arvojen pohtimisessa ja kirkastamisessa voi käyttää apuna erilaisia harjoituksia. Tässä kaksi esimerkkiä!

Harjoitus 1: Ajatuskartta omista arvoista

Kirjoita tyhjän paperin keskelle “Minulle tärkeitä asioita” ja kokoa sen ympärille sinulle tärkeitä asioita tai arvoja. Voit käyttää apuna myös esimerkiksi lehdistä leikattuja kuvia. 

Alla olevasta kuvasta löydät esimerkkikysymyksiä avuksi ajatuskartan tekemiseen.

Keskellä on valkoinen ympyrä, jonka sisällä lukee "Minulle tärkeitä asioita". Ympyrästä lähtee viisi valkoista nuolta eri suuntiin ja jokaisen nuolen päässä on kysymys. Kysymykset ovat: "Mikä on minulle elämässä tärkeää? Millaisia arvoja haluan noudattaa? Mikä tuo elämääni mielekkyyttä? Mitkä asiat tuntuvat minulle merkityksellisiltä? Millaisia päämääriä ja tavoitteita minulla on? Millaisia asioita arvostan?".

Harjoitus 2: Arvojen mukainen elämä

Mieti, minkä arvojesi mukaisen pienen teon voisit tehdä tänään? Mikä teko edistää sinulle hyvää elämää tai tekee siitä juuri tänään sen näköistä, kuin haluat sen olevan? Toteuta tämä teko. 


Lähteet

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita.

Mieli ry: Millaisia asioita arvostan?

Nyyti ry: Arvot

Anu Tevanlinna: Näin selvität omat arvosi

 


 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
 
 
 
Yeesin oppilaitosvierailijan kevätkausi

Blogi

Yeesin oppilaitosvierailijan kevätkausi

Oppilaitosten jäädessä ansaitulle kesälomalle jäävät myös Yeesin oppilaitosvierailut kesätauolle. Mikäs sen parempi aika ottaa pieni katsaus menneeseen kevääseen ja reflektoida tehtyjä vierailuja ja saatuja kokemuksia. Oppilaitosvierailijana toimimisessa ehdottomasti parasta on työn monipuolisuus; ikinä et tiedä minne työ voi sinut viedä ja millaisia ihania nuoria voit vierailujesi aikana kohdata.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

FacebookTwitterInstagramDiscordTikTok
x