Blogi

30.06.2022

Älä oleta, anna tilaa ja ole tukena - kuinka purkaa normeja ja vähemmistöstressiä?

Kesäkuussa vietetään Pride-kuukautta. Priden tavoitteena on vahvistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuksia, kannustaa jokaista olemaan oma itsensä, lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää häpeää. Tavoitteena on myös, että sateenkaari-ihmiset, eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, saisivat näkyä, olla ja elää yhteiskunnassamme ilman syrjintää.

Älä oleta, anna tilaa ja ole tukena - kuinka purkaa normeja ja vähemmistöstressiä?

Sukupuolinormit ja heteronormatiivisuus

Kulttuurissamme on pitkään määritelty sukupuoli kaksijakoisesti mieheksi ja naiseksi. Syntymässä sukupuoli määritellään kehon ulkoisten piirteiden perusteella joko tytöksi tai pojaksi. Jaottelu ja määrittely ei kuitenkaan rajaudu vain ihmisen henkilökohtaiseen sukupuoleen. Kulttuurissamme saatetaan ajatella, että on esimerkiksi joko tyttöjen tai poikien vaatteita tai joko naisten tai miesten ammatteja. Näitä oletuksia kutsutaan sukupuolinormeiksi, ja ne vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Eniten nämä normit ahtauttavat kuitenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien elämää. 

Voidaan myös todeta, että kulttuurissamme vallitsee edelleen heteronormatiivisuus. Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että yleinen oletus on, että ihmiset rakastuvat ja tuntevat seksuaalista kiinnostusta vastakkaista sukupuolta kohtaan. Kun tutustumme uuteen ihmiseen, hänen usein oletetaan olevan heteroseksuaali (eli vastakkaisesta sukupuolesta pitävä), ellei hän toisin kerro tai ilmaise. Sukupuolten ja seksuaalisten suuntautumisten joukkoon mahtuu paljon muutakin, kuin mies ja nainen tai heteroseksuaalisuus.

Vähemmistöstressi

Sukupuolinormit ja heteronormatiivisuus aiheuttavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille vähemmistöstressiä. Vähemmistöön kuuluminen itsessään ei aiheuta vähemmistöstressiä, vaan kyse on normien aiheuttamasta ulkopuolisuuden tunteesta ja toiseuden kokemuksesta sekä siitä, miten ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat vähemmistöihin.

Vähemmistöstressi on luonnollinen reaktio ennakkoluuloihin ja vihamielisyyteen. Se on kuitenkin mielenterveydelle hyvin kuormittavaa ja sillä on monia vaikutuksia kehoon, mieleen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Näitä vaikutuksia ovat muun muassa syrjinnän pelko, vaikeus tunnistaa ja puolustaa omia rajoja, sisäistetty itsesyrjintä, näkymätön olo, arvottomuuden tunne ja häpeä. Vähemmistöstressi voi aiheuttaa myös kroonista stressiä ja ahdistusta. On enemmistön vastuulla luoda turvallisempaa tilaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa vähemmistöstressiä ei joudu kokemaan.

Mitä minä voin tehdä?

  1. Älä oleta. Älä tee oletuksia esimerkiksi kenenkään sukupuolesta, taustasta, suhdestatuksesta tai perhetilanteesta. Jatkuva olettaminen ja korjaaminen voi tuntua stressaavalta, joten on tärkeää antaa ihmisen itse kertoa, mikäli hän haluaa ja kokee sen oleellisena. 

  1. Kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen. Kieli luo todellisuutta. Sillä, millaisia sanoja käytämme ja miten puhumme, on paljon merkitystä. Voit miettiä, vahvistatko omilla asenteilla ja mielipiteillä ahtaita rooleja ja stereotypioita, vai antavatko ne sen sijaan kaikille tilaa olla juuri sitä, mitä on. 

  1. Käytä jokaisesta ihmisestä heidän toivomaansa nimeä. Tutkimuksissa on havaittu, että mahdollisuus käyttää itse valittua nimeä mahdollisimman monella elämän eri osa-alueella edistää merkittävästi transnuorten hyvinvointia. On siis tärkeää olla kunnioittava ja käyttää jokaisesta ihmisestä heidän toivomaansa nimeä huolimatta siitä, mitä henkilöllisyystodistuksessa lukee. 

  1. Anna tilaa. Enemmistön on syytä vahvistaa vähemmistöjen ääntä. Älä puhu toisten ihmisten puolesta tai yritä selittää heidän tilannettaan. Tee tilaa vähemmistöille ja varmista, että heille on varattu enemmän aikaa ja tilaa kuin liittolaisille tai muille - oli sitten kyse koulutuksista, verkostoista tai vaikkapa sosiaalisesta mediasta. Kunnioita vähemmistöjen oman identiteetin kautta kertynyttä tietoa ja osoita, että pidät sitä tärkeänä ja merkittävänä.

  1. Ole tukena. Kuuntele sateenkaarevia kyseenalaistamatta heidän kokemustaan omasta sukupuolesta tai seksuaalisuudesta. Jos näet syrjintää tai häirintää, puutu siihen mahdollisuuksiesi mukaan. Näin meillä kaikilla voi olla turvallisempi olo!

Tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille sekä oman sukupuolen ja seksuaalisuuden pohtimiseen tarjoavat mm.:

Sinuiksi-chat

Setan vertaisryhmät

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Perhesuhdekeskus

Trans ry

Sateenkaarinuorille suunnattu verkkonuorisotalo Loiste 

Lähteet: 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus: Vähemmistöstressin omahoito

Diakonissa-laitos: Kuinka olla parempi liittolainen matkalla kohti yhdenvertaisuutta?

Ensi- ja turvakotien liitto: Vähemmistöstressiä vahvistamassa vai lieventämässä?

MLL: Muista Pride-kuukauden sanoma ja kohtaa jokainen lapsi omana itsenään

Seta ry: Sukupuolen moninaisuus ja kehon kirjo -opas

Seta & SMOK: Tutkimuskatsaus; transnuoret ja itsemurha

Seta: Moninaiset lapsemme - raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta

THL: Sateenkaari-ihmisten kohtaaminen lastensuojelussa

SAKKI ry, Seta ry, SLL ry, FSS rf: Älä oleta - Normit nurin!
 
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.

› Lue lisää meistä

 
 
Menovinkit
 

ANNA UUSI KEHU

Yeesin Kehugeneraattori

Kehugeneraattori auttaa sinua löytämään uusia tapoja sanoa hyviä asiota toisille. Kehut ovat peräisin yeesin vapaaehtoisilta, opiskelijoilta ja Suomen Kuvalehden artikkelista.

 
 
Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mentoritoiminta (blogisarja 1/3)

Blogi

Jaksaa, jaksaa? -hankkeen tuotokset: Mentoritoiminta (blogisarja 1/3)

Mentoritoiminta oli Jaksaa, jaksaa? -hankkeen ensimmäinen suunnittelupöydältä toteutukseen siirtynyt kehittämiskohde.

 
Yeesin tsemppibotti
 

Tsemppaa

Yeesin tsemppibotti

Tsemppibotti tarjoaa kannustusta sinulle sekä ideoita muiden tsemppaamiseen. Tsempit ovat peräisin eri tapahtumissa kohdatuilta nuorilta sekä nuorisoalan ammattilaisilta.

 
 

Seuraa meitä somessa

Facebook Twitter InstagramDiscord
x